Sou a: Inici / La teva ciutat / Medi ambient / Residus / On llencem? / Serveis / Deixalleries

Deixalleries


Llistat de tot el que podem portar a les deixalleries:

L'oli vegetal que emprem per cuinar no s’ha de tirar mai per l’aigüera, atès el seu caràcter contaminant i la dificultat que representa eliminar-lo. Quan llencem els olis al clavegueram van a parar a les estacions depuradores d’aigües residuals, perjudicant-ne el seu rendiment, ja que és molt difícil degradar l’oli a les depuradores biològiques. L’oli de cuina genera espumes i elements en suspensió que dificulten la depuració de l’aigua. En cas que l’oli arribés al riu, produiria un impacte molt negatiu en l’ecosistema, ja que es crearia una fina capa superficial sobre els rius, que impedeix els intercanvis gasosos entre l’aigua i l’atmosfera, alterant el medi aquàtic.

L’oli de cuina es pot emmagatzemar en una ampolla de plàstic i dur-lo a qualsevol de les deixalleries, o fer servir el sistema de recollida d'oli de cuina usat del projecte Rubiclak a través dels "clakis", en ambdós casos l'oli usat recollit es transformarà en biodièsel o sabó.

 

 • Aerosols

La dispersió dels aerosols causa efectes negatius a l'atmosfera. Per això, una correcta gestió d’aquests residus és molt important. Així doncs, a la planta corresponent s’obtenen tres components per separat d’aquests aerosols: el gas, el líquid i l’envàs. Cadascun d’aquests components tindrà un tractament diferents, evitant així el greuge ambiental que suposa aquest producte tan quotidià.

 

 • Agulles i punxants

Els objectes punxants s'han de dipositar, a ser possible encapsulats, en un recipient suficientment rígid i estanc (de plàstic) per poder fer l'acopi al domicili (per exemple: ampolles petites d'aigua o de resfresc).

Un cop ple, es portarà a la deixalleria i es dipositarà dins un contenidor específic homologat per a la recollida de residus sanitaris.

 

 • Fibrociment amb amiant

Si tenim petits materials amb amiant els hem de portar a la deixalleria municipal de Cova Solera amb les precaucions necessàries. Prèviament consulteu als operaris de la deixalleria les indicacions necessàries per dipositar aquest residu, i us lliuraran un fulletó amb tot el que cal saber sobre els residus de fibrociment amb amiant. L'entrega per part de la deixalleria d'equips de prevenció de riscos queda anul·lada per manca de màscares, que han estat utilitzades per cobrir l'emergència sanitària causada per la Covid-19.

 

 • Roba i calçat

Les empreses Humana i Solidança s’encarreguen de la gestió de la roba que la ciutadania porta a la deixalleria dins d’un programa de reinserció social. La roba que es pot aprofitar es renta i es ven en botigues de segona mà. La resta, es reutilitza com a draps.

 

 • Ferros, ferralla i metalls voluminosos (*)

El ferro és un recurs natural limitat però fàcilment reciclable i reutilitzable com a subproducte. La recollida selectiva d’aquest material evita l’extracció d’aquest material natural.

 

 • Material electrònic, informàtic i petits electrodomèstics

Aquests productes molt sovint estan fets de materials reutilitzables, però també incorporen components tòxics. Per això, cal gestionar aquests residus correctament. El ferro, l’alumini i el coure són alguns dels elements més habituals que s’aprofiten dels electrodomèstics. A més, s’obté liti (bateries), plom (pantalles, bateries...), mercuri (làmpades fluorescents dels monitors LCD), brom (carcasses i aïllaments plàstics), cadmi (tòners i tintes d’impressora, bateries recarregables...) o gasos, entre d’altres. Aquests materials cal gestionar-los adientment ja que són altament contaminants.

 

 • CD's, DVD's, cintes de vídeo i cassettes

Aquests residus s'han de lliurar a les deixalleries per separat de les seves capses de plàstic i caràtules o llibrets. Aquests últims components, al ser de paper, es poden llençar directament al contenidor de paper i cartró. 

 

 • Oli de cotxe
 • Envasos de productes de neteja
 • Bombetes, fluorescents i llums de vapor de mercuri
 • Piles i bateries
 • Cartutxos de tinta i tòners
 • Cosmètics i termòmetres
 • Radiografies
 • Vidre i ampolles de cava
 • Porexpan
 • Cables elèctrics, ferralla i altres metalls
 • Vernissos, dissolvents i pintures
 • Altres residus especials: líquid de frens, anticongelants, biocides, pesticides, productes tòxics ...
 • Grans electrodomèstics (*)
 • Vidre pla (miralls, finestres...) (*)
 • Runes (*)
 • Pneumàtics (*)
 • Branques i restes de poda (*)
 • Paper i cartró (*)
 • Mobles i fusta (*)
 • Llaunes de ferro (*)

(*) Només a la deixalleria municipal de Cova Solera


Servei de poda i compost gratuït

Si tens un compostador a casa i no tens prou fracció seca al teu jardí per mantenir-lo en un bon equilibri, tant a la deixalleria de Cova Solera com a les deixalleries mòbils pots recollir-ne un cubell o un cabàs gratuït de poda triturada.

Si no pots tenir un compostador a casa per a transformar les teves restes orgàniques en adob pel teu jardí o hortet, també podràs recollir compost procedent de la Planta de Compostatge de Can Barba a les mateixes deixalleries de manera gratuïta.

 • Compartir