Sou a: Inici / La teva ciutat / Medi ambient / Qualitat ambiental / Prevenció i control d'activitats

Prevenció i control d'activitats

Prevenció i control d'activitats

Activitats empresesLa normativa ambiental que s’aplica a les activitats garanteix un alt nivell de protecció a les persones i al Medi Ambient.

En funció del grau d'incidència ambiental de les activitats, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, comprèn règims bàsics d'intervenció administrativa que són:

 

Règim d’autorització ambiental

L’activitat o activitats relacionades en els annexos I.1 i I.2 de la Llei 20/2009 se sotmeten a l’autorització ambiental. Aquestes activitats se subdivideixen en:

  • Activitats incloses a l’annex I.1 i I.2.a, que estan sotmeses a autorització ambiental amb una declaració d’impacte ambiental.
  • Activitats incloses a l’annex I.2.b, que estan sotmeses a autorització ambiental i a una avaluació d’impacte ambiental simplificada.

Les activitats sotmeses a autorització ambiental són les que més impacte ambiental poden generar, i per això són les que se sotmeten al règim d'intervenció més estricte. La Generalitat de Catalunya és l’administració encarregada de tramitar i resoldre les autoritzacions ambientals així com les declaracions d’impacte ambiental. Podeu consultar-ho en el següent enllaç.

Règim de llicència ambiental

Són sotmeses a llicència ambiental les activitats amb un impacte ambiental inferior al del règim anterior i queden incloses en l'annex II de la Llei. Aquestes activitats se subdivideixen en:

  • Activitats sotmeses a llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental.
  • Activitats sotmeses a llicència ambiental i a una avaluació d’impacte ambiental simplificada.
  • Activitats sotmeses a llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental.

L’Ajuntament és qui tramita i resol les llicències ambientals, podeu consultar al Servei d’Activitats municipal situat a la Masia de Can Serra.

Règim de comunicació

Les activitats de l'annex III són les que tenen menys incidència ambiental i, per tant, se sotmeten a un procediment més simple, segons el qual n'hi ha prou amb una comunicació a l'Ajuntament per iniciar una activitat.

També en aquest règim hi ha activitats que s'han de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental simplificada.

 

ENLLAÇOS RELACIONATS

  • Compartir