Sou a: Inici / La teva ciutat / Medi ambient / Qualitat ambiental / Contaminació atmosfèrica i qualitat de l'aire

Contaminació atmosfèrica i qualitat de l'aire

El municipi de Rubí forma part de la Zona de Qualitat de l'Aire 2 (Vallès-Baix Llobregat), determinada per la Generalitat de Catalunya. Disposa de dues estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que mesuren els nivells d'immissió dels diferents contaminants a l'aire, els quals han de complir amb els valors establerts per la legislació vigent:

 

Pel que fa a les emissions de contaminants, cal esmentar que la contaminació atmosfèrica pot provenir de diverses fonts: origen natural, sector industrial, sector domèstic, transport, activitats extractives, etc. En el cas del sector industrial i les activitats extractives, és la corresponent llicència o autorització ambiental la que regula els límits d'emissió permesos.
 
 

EPISODIS AMBIENTALS DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

 

En relació als nivells d'òxids de nitrogen a l'atmosfera, es constata que el trànsit rodat és la principal font de contaminació. És per això que les administracions públiques han estat treballant per tal de portar a terme restriccions de trànsit en cas d'episodi ambiental.

CAMPANYA DE VIGILÀNCIA DELS NIVELLS D'OZÓ TROPOSFÈRIC A CATALUNYA


 

ENLLAÇOS RELACIONATS

DOCUMENTS RELACIONATS

Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Diputació de Barcelona

  • Compartir