Sou a: Inici / La teva ciutat / Medi ambient / Biodiversitat / Recollida de pinyes

Recollida de pinyes

Pinus_pineaLa recollida i comercialització de pinya del pi pinyer (Pinus pinea) és una activitat regulada. És necessari disposar de llicència vigent per recollir les pinyes i de l’autorització escrita del titular del terreny en el qual es realitza la recollida.

Entre els aspectes regulats destaca el període, comprès entre l'1 de novembre i el 15 de maig; la forma, perquè es fa amb sistemes i eines que no danyin l'arbre; i l'obligació de deixar a l'arbre cinc pinyes de les produïdes durant l'any, ja que a l'arbre hi conviuen pinyes de tres períodes vegetatius diferents.

TRÀMIT

Autorització per a la recollida de pinyes als espais de titularitat municipal

Pinya log Documentació necessària

Pinyons Instància genèrica de l'interessat/da

Pinyons Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del/de la sol·licitant

Pinyons Llicència de recol·lector/a, que expedeix el departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i té validesa d'un any

Pinya log Condicions

Pinyons És obligatori portar la llicència i autorització durant les activitats realitzades al bosc. Tant aquesta llicència com l’autorització esmentada, hauran de ser exhibides a requeriment de qualsevol agent de l’autoritat

Pinyons La recol·lecció de pinyes s’haurà de realitzar amb mitjans manuals o mecànics, de tal manera que no es causin danys als troncs o a les branques de l’arbre. Queda prohibit l’ús de serres, destrals o similars

Pinyons Els recol·lectors hauran de deixar a l’arbre un mínim de 5 pinyes de les produïdes durant l’any, de manera que se’n garanteixi suficientment la reproducció

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

  • Compartir