Sou a: Inici / La teva ciutat / Habitatge / Programa de captació d’habitatges privats buits al municipi de Rubí per tal de ser destinats al seu lloguer social

Programa de captació d’habitatges privats buits al municipi de Rubí per tal de ser destinats al seu lloguer social

L'Ajuntament de Rubí posa en marxa una campanya per impulsar la cessió d’habitatges desocupats de propietaris privats per destinar-los al lloguer social.

El programa va adreçat als petits propietaris que disposen d’algun pis buit i se’ls assegura el cobrament de la renda de lloguer pactada durant tota la vigència del contracte i, en el cas que sigui necessari, s’ofereix la possibilitat d’una rehabilitació bàsica per posar a punt l’habitatge. Així, l’Ajuntament, a través de l’empresa municipal PROURSA, signarà un contracte de cessió amb els petits propietaris i  pagarà mensualment la renda de lloguer acordada.

Els tècnics de PROURSA inspeccionaran l’estat de l’habitatge i valoraran quins arranjaments són necessaris per garantir l’habitabilitat de l’immoble. L’empresa municipal podrà assumir l’avançament d’aquestes obres fins un màxim de 12.000 euros que s’aniran descomptant de les quotes de lloguer. També garantirà que els habitatges cedits es retornin en condicions d’habitabilitat un cop finalitzi el contracte.

Com a contraprestació, els contractes de cessió es faran per un període d’entre 3 i 5 anys, en funció de l’estat del pis. La renda mensual que pagarà PROURSA als propietaris serà entre un 15 i un 20% inferior al preu de mercat.

  • Compartir