Sou a: Inici / La teva ciutat / Habitatge / Com es reconeix una situació de vulnerabilitat econòmica

Com es reconeix una situació de vulnerabilitat econòmica

Les persones llogateres que vulgueu acollir-vos a aquestes mesures heu de complir les següents condicions: 

  • Haver patit un ERTO, haver quedat a l'atur o estar en situació de reducció de jornada.
  • Els ingressos de la llar no poden ser superiors a tres vegades l'IPREM (incrementat en 0,1, si hi ha fills o ascendents a càrrec, o 0,15, si la família és monoparental). En cas de discapacitat d'un dels membres de la llar, quatre o cinc vegades depenent del grau de la discapacitat. L'IPREM mensual està establert en 537,84€ (7.519,59€ anuals en 14 pagues).
  • La suma de les despeses corresponents a la renda de lloguer i dels subministraments bàsics ha de ser superior al 35% dels ingressos nets de la llar.
  • Amb alguna excepció, cap membre de la unitat familiar arrendatària ha de disposar en propietat o usdefruit d'un altre habitatge a Espanya.

Icona clip Document que resumeix la condició de vulnerabilitat econòmica

L’acreditació d’aquestes situacions es faran aportant o donant consentiment de consulta telemàtica de la documentació que es detalla a l’article 6 del Reial Decret Llei 11/2020 i que podeu trobar en aquest document.

Tanmateix, si no poguéssiu aportar alguna documentació per motius relacionats amb la crisi de la COVID-19, podeu substituir-la fent una declaració responsable del compliment dels requisits, que inclogui també l’explicació dels motius que us impedeixen entregar aquesta documentació i, un cop finalitzi l’estat d’alarma, disposareu del termini d’un mes per aportar els documents que no hagueu facilitat.

Icona clip Model de declaració responsable

<< TORNA ENRERE

  • Compartir