Sou a: Inici / La teva ciutat / Habitatge / Ajuts econòmics per fer front a l'IBI

Ajuts econòmics per fer front a l'IBI

Façana_ajuts_IBIL'Ajuntament de Rubí posa novament a disposició de la ciutadania els ajuts econòmics adreçats a persones amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l’Impost de Béns Immobles (IBI). Enguany, l'Ajuntament de Rubí destina 110.000 euros a aquestes subvencions.

Des del 10 de juny i fins al 31 de juliol de 2019, tots aquells rubinencs i rubinenques interessats en optar a aquesta línia d’ajuts poden presentar una sol·licitud a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) del centre. 

Aquest 2019 es manté la universalitat dels ajuts que es va implantar el 2015. Així, no cal formar part de cap col·lectiu específic ─persones grans, aturats, famílies monoparentals o nombroses, etc.─ per poder-hi accedir. A més, també es mantenen els canvis introduïts per intentar arribar a un major nombre de rubinencs, com ara el fet que es pot optar als ajuts malgrat constar com a propietari d’una altra finca, sempre que aquesta hagi estat adquirida per herència familiar de primer grau i les persones que hi visquin també siguin familiars de primer grau. També s’han establert diferents trams d’ingressos a l’hora d’atorgar les ajudes, amb l’objectiu d’abastar un major nombre de beneficiaris.

Els ajuts preveuen sufragar fins al 50% del rebut de l’IBI i fins a un límit de 250 euros. Per accedir-hi cal complir els següents requisits:

  • Estar empadronat a la ciutat, a l’habitatge per al qual se sol·licita l’ajuda, amb una antiguitat mínima d’un any
  • Estar obligat al pagament de l’IBI per un únic immoble a Rubí, que ha de ser l’habitatge habitual. Es considera que una plaça d’aparcament i un traster formen part de l’habitatge habitual sempre que no superin els 12.000 euros de valor cadastral en el cas de l’aparcament i els 15.000 euros si també s’inclou el traster
  • Les bases d’aquest any permeten tenir altres propietats urbanes sempre que la propietat hagi estat adquirida a través d’una herència familiar de primer grau i els residents siguin també familiars de primer grau
  • Si s’és propietari de finques rústiques, la suma dels valors cadastrals de totes elles no pot superar els 5.000 euros
  • Per optar a les ajudes, també s’ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Rubí, Hisenda i la Seguretat Social
  • Els límits de renda per a l’any 2016 oscil·len entre els 12.748,37 euros en el cas de famílies amb un únic membre i els 22.309,64 euros per a les famílies amb 7 o més membres
  • En el cas que hi hagi alguna persona amb discapacitat al nucli familiar, aquest barem s’incrementa en un 10%
  • Les famílies monoparentals també gaudeixen d’un increment del 10%
  • Quan es tinguin càrregues hipotecàries o de lloguer, aquest barem s’incrementa en 2.000 euros en el tram que li correspongui

Podeu trobar informació més detallada sobre aquests ajuts a la Seu electrònica

 

CONTINGUT RELACIONAT

  • Compartir