Publicacions monogràfiques

En aquest apartat es recullen les publicacions puntuals, generalment de caràcter monogràfic, que ha anat fent l'Observatori de la Ciutat en el decurs de la seva trajectòria.

La majoria són publicacions sobre Rubí en exclusiva, a excepció de la publicació Indicadors Estratègics Municipals  2007, que és una publicació que compara els municipis que conformen la xarxa El Perfil de la Ciutat, feta conjuntament amb aquests ajuntaments.

  • Compartir