Sou a: Inici / Ajuntament / Projectes estratègics / Rubí Brilla / Rubí Brilla 'Domèstic' / Pautes bàsiques per a un consum energètic eficient a la llar

Pautes bàsiques per a un consum energètic eficient a la llar

'L'eficiència energètica és la nostra font d'energia més important del futur'

Efectivament, l'eficiència energètica és el recurs energètic més important del que disposem i es troba a l'abast de tothom utilitzar-lo.

Aquest és un document que va dirigit al ciutadà, a Rubí al voltant del 20% del consum energètic total és derivat dels usos domèstics. És important que prenem consciència del fet que podem prendre decisions a favor o en contra de l'ús eficient de l'energia en les nostres llars, estalviar energia significa viure millor, tenir cura del medi ambient i millorar l'economia domèstica.

Des del Rubí Brilla volem fer una sèrie de recomanacions i facilitar aquesta tasca per a tot interessat en la matèria, per a fer-ho més pràctic s'han desglossat els consells per àmbits:

1. Il·luminació: la il·luminació representa el segon consum energètic més important després dels sistemes de climatització, per això és important:
Aprofitar al màxim la llum del dia, obrint persianes i cortines en les hores matinals i vespertines.
Ajustar la quantitat de llum d'acord amb les necessitats. Si s'ha d'il·luminar tota una estança, no convé fer-ho amb un únic punt de llum. És millor utilitzr il·luminació de sobretaula si es té que treballar, il·luminar tota una habitació suposa una despesa innecessària.
En estances amb molts punts de llum, és recomenable instal·lar diversos interruptors per il·luminar només les zones que es desitgi.
Substitució de bombetes incandescents per bombetes de baix consum, aquestes consumeixen un 80% menys que les anteriors i duren entre 6 i 8 vegades més, amb tant sols 11W il·luminen el mateix que una bombeta convencional de 60W. La seva vida útil és d'unes 8000-12000 hores davant de les poc més de 1000 d'una bombeta convencional. Així substituïnt una sola bombeta incandescent de 60W per una de 11W podem arribar a estalviar 10 euros anuals. Un consell sobre l'utilització de les bombetes de baix consum, si us disposeu a apagar-les, assegureu-vos que no tornareu a encendre-les en un lapse de temps de 20 minuts, ja que consumireu més energia encenent i apagant que el mateix consum d'aquests 20 minuts, ademés apagar i encendre amb molta freqüència aquestes bombetes redueix la seva vida útil.
2. Electrodomèstics
2.1 Etiquetatge energètico

L'etiquetatge energètic és un sistema que permet al consumidor conèixer l'eficiència energètica del producte. L'etiqueta energètica, utilitzada en electrodomèstics, ens informa sobre el seu consum, rendiment, capacitats, soroll, etc.
Aquestes etiquetes ens poden ser de molta ajuda en el moment de decidir entre un model o un altre. Moltes vegades el preu de l'aparell pot no ser tan important comolos consums que realitzarà durant la seva vida útil, ja que el baix consum pot amortitzar en poc temps el major preu que sol estar associat als aparells més eficients. Existeixen 7 classes energètiques que van de la lletra A (més eficient) a la lletra G (menys eficient), en funció dels consums elèctrics.
2.2 El frigorífic

El frigorífic és un dels electrodomèstics més importants pel que fa a consum energètic, és pràcticament l'únic que roman encès les 24 hores del dia, durant tot l'any. Per aquest motiu, el consum energètic d'un frigorífic suposa una part molt important de la nostra factura elèctrica.
  • Evitar introduir a la nevera aliments molt calents, ja que en aquest cas el sistema necessitarà molta energia per refredar-los. Si acabes de cuinar és millor esperar una estona abans de ficar els aliments.
  • És aconsellable tenir la porta de la nevera oberta durant el menor temps possible, per evitar que entri molta calor a l'interior.
  • Si la nostra nevera està situada prop de fonts d'calorcomo un forn o un radiador, el motor haurà de treballar contínuament, per tant, en el moment de fer la distribució de la cuina és un aspecte important a tenir en compte.
  • No és convenient que es formi una capa de gel a les parets interiors del congelador, ja que necessitarà més energia per mantenir congelat.
2.3 La rentadora

  • El 80% de l'energia que consumeix la rentadora s'utilitza per escalfar l'aigua, pel que és important rentar, sempre que sigui possible, amb aigua freda o programes de baixa temperatura.
  • Utilitzar la rentadora a plena càrrega i amb els programes econòmics.
  • Escollir un model amb diverses possibilitats i que inclogui l'opció de cicle fred i econòmic.
3. Consum fantasma
Els aparells electrònics (televisor, cadenes d'àudio, DVD, TDT, VHS, etc.), romanen en mode espera quan els apaguem des del comandament a distància. Això origina un consum d'entre 8 i 15W produïts pel circuit electrònic que queda a l'espera de noves ordres del comandament. Aquest consum és independent de la resta de l'equip. El consum 'standby' s'emporta entre el 10 i el 15% de la factura elèctrica, el que significa uns 70-110 euros a l'any en electricitat per un habitatge familiar, l'equivalent a una rentadora funcionant 4 vegades a la setmana durant un any.
Una solució a aquesta despesa totalment inútil és la utilització de col·lectors d'endolls amb interruptor d'encesa i apagat, només es tracta de distribuir aquests aparells de manera que quedin a prop i poder connectar-al col·lector, un cop els deixem d'utilitzar apaguem l'interruptor i el consum fantasma desapareix!
4. Aigua Calient Sanitària (ACS)
El procés per escalfar aigua per a la duca, bany, cuina, etc. requereix de molta energia, recordem que aquesta representa un consum important en la nostra factura energètica.
La temperatura necessària per arribar al nivell de confort requerit per a la higiene és suficient amb que sigui de 3 a 4ºC superior a la temperatura corporal. Una temperatura superior a 40º C és una despesa innecessària.
Utilitzar preferentment la dutxa al bany, aquest consum és de l'ordre de 4 vegades superior al de la dutxa.
L'estalvi d'aigua, encara que no es tracti d'aigua calenta, comporta un estalvi energètic, ja que l'aigua és impulsada als nostres llars mitjançant un sistema de bombat. Per tant, i encara que aquest consum no es tingui en compte en la nostra factura, reduint el consum d'aigua podem ajudar a reduir el nostre impacte sobre el medi.
Per reduir la despesa d'aigua, i per tant, el consum energètic també, podem utilitzar economitzadors d'aigua que ens ajudaran a portar un ús més eficient, podem instal·lar-los a dutxes i aixetes, aquests economitzadors redueixen la sortida de l'aigua a la meitat, són fàcils d'instal·lar i bastant econòmics.
5. Climatització

El més important és no fer un ús abusiu dels sistemes de climatització, cal racionalitzar, una forma de fer-ho és establint uns màxims a l'hivern i uns mínims a l'estiu, seguint l'exemple dels edificis públics, la temperatura es mantindria a 26º C a l'estiu i 21º C a l'hivern. En el sector domèstic, el sistema de climatització representa el 48% del consum energètic total.

  • Per evitar pèrdues en la climatització de la llar, és important mantenir la estanquitat del recinte. Col·loqui rivets d'esponja o PVC en marcs de portes i finestres que donin a l'exterior, si nota que entra aire des de fora.
  • Per ventilar la casa, obrir completament les finestres, persianes i cortines, durant 10 minuts, serà suficient, i no refredarà o escalfarà els mobles i parets de l'interior. A l'hivern aprofiti per airejar la casa, les hores quan el sol entre a l'interior, afegirà calor a la llar. Durant l'estiu, ventilar la casa en les hores més fresques.
5.1 Refrigeració
Durant l'estiu, ajust l'aire condicionat a 26º C, serà suficient tenint en compte que al mateix temps baixarà el percentatge d'humitat, fent el clima més agradable. Si es disposa d'aire condicionat, quan la calor sigui extrem, posar-lo en funció antihumitat.
Tancar les portes d'aquelles habitacions que no es facin servir mentre l'aire romangui encès ', aconseguint baixar la temperatura i la humitat més ràpidament.
Si cal comprar un aparell d'aire condicionat millor optar pels de tecnologia inverter, gasten menys energia.
5. 2 Calefacció
Un bon manteniment i ús dels sistemes de calefacció, tan impportantes a les llars, es pot veure recompensat en un important estalvi energètic.
Entre el 25 i el 30% de les nostres neccesidades de calefacció són degudes a les pèrdues de calor que s'originen en finestres i portes, com s'ha comentat abans, és important mantenir un bon aïllament.
Per cada grau que augmentem la temperatura durant l'hivern, es incremeta el consum de calefacció en aproximadament un 7%.
Si hi ha habitacions buides o en desús, la temperatura es pot baixar o fins a tancar la vàlvula del radiador.
Les calderes han de rebre un manteniment adequat i rebre revisions periòdiques. Una caldera en mal estat dificultats per a la combustió i consumeix més.
Purgar els radiadors regularment, almenys un cop l'any, ja que l'aire contingut en el seu interior dificulta la transmissió de calor.
  • Compartir