Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts a la rehabilitació energètica d'edificis (IDAE) https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Ajuts a la rehabilitació energètica d'edificis (IDAE)

EdificiAjuts a la rehabilitació energètica d'edificis. Resum.

P.A.R.E.E.R: Nou Programa d'Ajudes per a la Rehabilitació Energètica d'Edificis existents del sector Residencial (ús habitatge i hoteler)

Amb la finalitat de promoure actuacions integrals que afavoreixin la millora de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables al parc d'edificis existents del sector residencial, així com complir amb l'article 4 de la Directiva 2012/27/UE, relativa a l'eficiència energètica, el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a través de l’IDAE, engega un programa específic d'ajudes i finançament, dotat amb 125 milions d'euros.

Les actuacions hauran d'enquadrar-se en una o més de les tipologies següents:

Millora de l'eficiència energètica de l'envoltant tèrmica en el seu conjunt o en algun dels elements que  la componen. Les actuacions podran contemplar solucions constructives convencionals (façanes,  cobertes, fusteries exteriors, vidres, i proteccions solars) i no convencionals, arquitectura bioclimàtica, (murs “trombe”, murs “parietodinámicos”, hivernacles adossats, ventilació natural, etc.).
Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació. Reduir el consum d'energia de les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació, producció d'aigua calenta sanitària, climatització de piscines i il·luminació dels edificis.

Instal•lacions tèrmiques.
 • Reforma de sala de calderes amb substitució d'equips de producció de calor per a calefacció i aigua calenta sanitària per uns altres d'alta eficiència energètica.
 • Substitució d'energia convencional  per energia solar tèrmica per a: calefacció, climatització i producció d'aigua calenta sanitària (així com climatització de piscines).
 • Sistemes de comptabilització de consums i especialment de mesurament individual de consums de calefacció en edificis d'habitatges que comptin amb instal·lacions tèrmiques centralitzades.
 • Millora de l'eficiència energètica en les instal·lacions tèrmiques dels edificis: substitució d'equips de producció de calor i fred per uns altres d'alta eficiència energètica; substitució d'equips de moviment dels fluids per uns altres d'alta eficiència energètica; sistemes de refredament gratuït per aire exterior i de recuperació de calor de l'aire d'extracció; sistemes de control i regulació d'equips i/o instal·lacions que estalviïn energia.

Instal·lacions d'il·luminació interior i de les zones comunes:
 • Substitució del conjunt de lluminàries, llums i equips per uns altres amb lluminàries de major rendiment, llums de major eficiència i reactàncies electròniques regulables.
 • Sistemes de control d'encès i regulació de nivell d'il·luminació segons aportació de llum natural.
 • Canvi de sistema d'il·luminació: reubicació dels punts de llum amb utilització de les tecnologies anteriors.
 • Instal·lació de sistemes de monitoratge.
Substitució d'energia convencional per biomassa en les instal•lacions tèrmiques.
Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques.

Les actuacions objecte de l'ajuda han de millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, almenys, una (1) lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any), pel que fa a la qualificació energètica inicial de l'edifici.

Aquesta millora de la seva qualificació energètica podrà obtenir-se mitjançant la realització d'una tipologia d'actuació o una combinació de vàries.

Podran ser beneficiaris de les ajudes d'aquest programa:

Les persones físiques i jurídiques propietàries d'edificis d'ús residencial (d'ús hoteler i d'ús habitatge).
Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge, constituïdes conforme al que es disposa per l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal.
Els propietaris d'habitatges unifamiliars o els propietaris únics d'edificis d'habitatges que reuneixin els requisits establerts en l'article 396 del Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.
Les empreses de serveis energètics.

El tipus d'ajuda dependrà del tipus d'actuació, així:

 • Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica, s'ajudarà sota la modalitat combinada de lliurament econòmic sense contraprestació i préstec reemborsable.
 • Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació, s'ajudarà sota la modalitat de préstec reemborsable.
 • Substitució d'energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques, s'ajudarà sota la modalitat de préstec reemborsable.
 • Substitució d'energia convencional per energia geotèrmica en les instal·lacions tèrmiques, s'ajudarà sota la modalitat de préstec reemborsable.


Els préstecs reemborsables tindran les condicions següents:

Tipus d'interès: Euribor + 0,0 %

Termini màxim d'amortització dels préstecs: 12 anys

Garanties: aval o contracte d’asssegurança  per import del 20% de la quantia del préstec.


Presentació de les sol·licituds: fins al 30 d'octubre de 2015.
Les sol·licituds per a la participació s'efectuaran conforme al formulari que està disponible a la web del IDAE (www.idae.es).


T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0