Sou a: Inici / Ajuntament / Projectes estratègics / Mesures anticrisi 2014 / Projectes Teixit econòmic

Projectes Teixit econòmic

1.- Programa d’Iniciació a la Internacionalització: Destinat a la iniciació a l’exportació de 10 empreses de Rubí per la millora de la competitivitat de les mateixes.
Accions:

 • Prospecció de la subcontractació d’una empresa consultora externa
 • Difusió i sessió de presentació del projecte
 • Llançament del projecte i identificació de les empreses participants ( 10 empreses)
 • Sessions de treball agrupat d’iniciació a l’exportació i entrevistes individuals per establir el pla d’acció individualitzat
 • Sessions d’assessorament individual per empresa
 • Revisió del projecte OSE/Empresa Consultora
 • Balanç, sessió cloenda del projecte i informe final

Pressupost: 15.028,2 €

2.- Programa de Consolidació a la Internacionalització: La consolidació i/o implantació d’un canal d’exportació a les empreses participants en el programa d’iniciació a l’exportació al 2013.
Accions:

 • Contractació empresa consultora (Cambra de Comerç de Terrassa que ha portat a terme la primera fase)
 • Difusió i sessió de presentació del projecte
 • Selecció de les empreses participants del projecte 2013
 • Sessions d’assessorament individual per empresa
 • Revisió del projecte OSE/Empresa Consultora
 • Seguiment, sessió cloenda del projecte i informe final

Pressupost: 17.363,5 €

3.- Programa de Diversificació a la Internacionalització: Potenciar la diversificació a altres mercats internacionals d’empreses que ja tenen experiència exportadora.
Accions:

 • Contractació empresa consultora
 • Difusió i sessió de presentació del projecte
 • Selecció de les empreses participants
 • Sessions d’assessorament individual per empresa
 • Revisió del projecte OSE/Empresa Consultora
 • Seguiment, sessió cloenda del projecte i informe final

Pressupost: 17.109 €

4.- Programa d'’Acompanyament i Suport a la Gestió Empresarial: La millora de la competitivitat empresarial a través de la consolidació de l’implantació del quadre de comandament com a suport a la gestió empresarial de les empreses participants en els programes de 2009, 2010, 2012, 2013 i empreses noves.
Accions:

 • Contractació empresa consultora (EBBC CONSULTORIA que ha portat els programes dels 2010-2013)
 • Difusió i sessió de presentació del programa
 • Selecció de les empreses participants dels programes 2009, 2010, 2012, 2013 i de nova creació
 • Sessions de seguiment de l‘implantació del quadre de comandament. Assessorament individual per empresa
 • Revisió del programa OSE/Empresa Consultora
 • Balanç, sessió cloenda del programa i informe final

Pressupost: 10.300 €

5.- Projecte “Finançament a mida': Aconseguir que les empreses que són viables econòmicament també ho siguin a nivell financer per poder assegurar-se la seva existència en el futur.
Accions:

 • Acció formativa
 • Tutories amb l’empresa
 • Recerca d’entitats financeres i acompanyament
 • Utilització de l’eina ECIF per comparar les diferents ofertes obtingudes
 • Eines que obtindran les empreses per la seva participació

Pressupost: 15.200 €

6.- Programa d’Ajuts a Pimes i Autònoms per la Millora d'Instal·lacions: Donar suport a pimes i autònoms de la ciutat perquè millorin les condicions del seu negoci a través de la realització d’obres de millora de les seves instal·lacions, adequacions a normativa o ampliació de negoci.
Accions:
L’Ajuntament de Rubí oferirà un ajut destinat al finançament d’un percentatge del cost de les obres de millora, adequació o ampliació de negoci a adreçat a autònoms i empreses de Rubí.
El suport municipal consistirà en:

 • Ajut municipal corresponent a un percentatge del cost de l’obra fins un màxim de 3000€
 • Es prioritzaran aquells projectes que hagin contractat empreses de Rubí per a la realització de les obres

Pressupost: 45.000 €

7.- Programa d’Ajuts a Pimes i Autònoms per la Renovació o Nova Adquisició de Vehicles Comercials: Donar suport a pimes i autònoms de la ciutat per millorar les condicions del seu negoci amb la renovació de la seva flota de vehicles comercials o de l’adquisició per inici o ampliació d’activitat.
Accions:

 • Ajut municipal corresponent al 10% sobre el total de la compra del vehicle comercial, amb un màxim de 1.000 €.
 • Es prioritzaran aquells projectes que realitzin la compra del vehicle a qualsevol establiment especialitzat de Rubí.
 • Obtindran un ajut d’un 10% addicional (fins a un màxim total de subvenció de 2.000 €) les sol·licituds adreçades a la compra de vehicles elèctrics.
 • Només es podrà sol·licitar ajut per la compra d’un vehicle per empresa o autònom.
 • L’ajut es podrà sol·licitar quan estigui destinat a la compra d’un vehicle nou o seminou (menys de 2 anys) per substitució d’un vehicle de la mateixa empresa amb antiguitat superior a 15 anys. També quan la compra es degui a inici d’activitat o ampliació de negoci.

Pressupost: 15.000 €.

8.- Programa de millora entorn PAE: Projecció d’una imatge corporativa de qualitat dels PAE de la ciutat.
Accions:

 • Manteniment de l’espai públic dels PAE: Desbrossament i neteja d’herbes, senyalització vertical i horitzontal i manteniment d’asfalt i voreres.
 • Realitzar de forma periòdica control i seguiment de punts d’abocament.
 • Ordenació de l’estacionament de turismes i camions a tots els PAE, per actuar de forma preventiva.
 • Revisió nomenclatura carrers PAE.

Pressupost: 200.000 €.

9.- Projecte de Noves Fires: Dinamització de l’espai de la Illa, pol d’atracció per passejar i comprar, evitar la fuga comercial cap a grans superfícies i/o altres ciutats i dinamització de l’hostaleria.
Accions:

 • Recuperació de l’ espai per altres usos.
 • Demanda d'actuacions de dinamització i fires per part de comerciants i ciutadania.
 • Productes que no es troben en l’oferta comercial de la Illa per tal d’evitar la competència i afavorir la complementarietat.
 • Producte ecològic, artesania, articles de brocanteria i segona mà.
 • Invitació a la participació dels comerciants de la ciutat.
 • Activitats complementàries de dinamització, infantils i altres.

Pressupost: 10.000 €

10.- Projecte App Comerços: Modernització del comerç de proximitat i apropar als potencials clients la informació i la oferta comercial del municipi.
Accions:

 • Creació del gestor de continguts: plataforma on comerços i empreses podran gestionar en temps real els continguts de la seva app.
 • Administrador de la plataforma: web des d’on només l’administrador de la plataforma podrà gestionar les apps de cada usuari. L’Ajuntament podrà fer entrega d’una llicència (app) sempre que l'usuari/a estigui vinculat
 • al municipi.
 • Elaboració d’un vinil identificatiu amb el codi QR, ja que cada app té vinculat un codi QR únic i identificatiu que l’usuari pot descarregar.

Pressupost: 20.000 €

11.- Projecte de suport a l’eficiència energètica: Reducció del 10% dels consums energètics als edificis en els quals s’ha instal·lat el sub-metering i facilitar a la ciutadania les dades de consum energètic dels edificis municipals.
Accions:

 • Sub-metering edificis (monitorització dels usos del consum energètic): Biblioteca, Mercat y Masia de Can Serra.
 • Visual management en OAC, Biblioteca, Ajuntament i Masia de Can Serra.

Pressupost: 60.000 €

12.- Projecte Smart PAE: Reducció del 15% els costos d’il·luminació pública al polígon La Llana.
Accions:

 • Control eficient de la il·luminació pública al PAE La Llana.

Pressupost: 50.000 €

 • Compartir