Sou a: Inici / Ajuntament / Projectes estratègics / Mesures anticrisi 2014 / Projectes d'Ocupació i emprenedoria

Projectes d'Ocupació i emprenedoria

1- Programa incentivació a la contractació privada:
Fomentar la contractació de persones del municipi en situació d’atur, prioritzant perfils majors de 40 anys, de llarga durada en aquesta situació, no rebre prestació i tenir càrregues familiars.
Accions: Ajuts a empreses que contractin persones en situació d’atur empadronades a Rubí. Consisteix en una subvenció del cost laboral mensual, fins un màxim de 750 euros/mes, durant 6 o 12 mesos, segons programa.
Pressupost: 230.000 €

2- Programa de suport al treball autònom:
S’adreça a aquelles persones que es trobin en situació de desocupació i que vulguin crear noves empreses o desenvolupar la seva activitat empresarial o professional a Rubí per tal de donar suport a la creació de nous llocs de treball per compte propi. L’import de la subvenció serà l’equivalent als aspectes de constitució de projectes empresarials i despeses associades al cost laboral de l’autoocupació i els límits o topalls que, si s’escau, es determinin a la mateixa, i que hauran de ser justificable amb les despeses genèriques que s’inclouen a continuació i que restaran completades en la convocatòria.
Pressupost: 30.000€

3- Projecte Plans d'Ocupació Municipal i Joves amb talent

4- Projecte Joves i experiència: L’activitat prevista a les empreses són les pràctiques, d'una durada mitjana de 2 mesos i 4 hores diàries en empreses, que de forma real i efectiva, milloraran la qualificació dels joves. Els joves podran realitzar les pràctiques en empreses del municipi i d’altres municipis propers. Aquest fet amplia el nombre d’empreses en les que realitzar activitats, i sobre tot, assegura que aquestes empreses siguin les més adequades al perfil professional dels joves, i que la col·laboració a les empreses millori la seva qualificació i augmenti les seves possibilitats d’inserció laboral.
Pressupost: 40.000€

5- Formació de treballadors i ocupacional: Accions de formació professional, es proposa una oferta que pugui arribar a tots els ciutadans: accions formatives professionalitzadores especifiques i especialitzades en el camp de la fabricació mecànica, instal·lacions, manteniment, formació transversal i bàsica (orientada a l’adquisició de coneixements, habilitats i actituds, basada en l’interés de les persones i de les empreses).
Pressupost: 115.714,48 €

6- Manteniment de serveis essencials d'orientació i suport a persones desocupades

7- Coworking a empreses de nova creació en centres d'emprenedoria: Una de les demandes de les empreses de nova creació és poder disposar d’estacions de treball compartides on encetar activitat empresarial i afavorir els contactes entre altres empreses de recent creació. L’Ajuntament facilitarà aquests espais en centres de negocis de la ciutat als projectes d’emprenedoria mitjançant un conveni d’utilització amb empreses creades en els darrers dos anys. Els programa durarà un any, prorrogable un any més.
Pressupost: 25.000€

8- Projecte Masoveria industrial, cívica i comercial En aquests moments el programa de Masoveria es treballa conjuntament amb el d’Economia social tot desenvolupant-se en fase de diagnosi tècnica.

9- Suport i acompanyament mentoring: Programa d’assessorament i acompanyament per a emprenedors. El programa consta d’accions formatives que van consolidant el perfil emprenedor, ressaltant les seves habilitats pròpies i fomentant desenvolupament d’altres habilitats que puguin ajudar a consolidar el projecte.
Recull un itinerari complet d’emprenedoria personalitzat en funció de les necessitats de cada projecte, suport professional i d’intercanvi amb altres projectes d’emprenedoria.
Pressupost: 21.900€

10- Ajuts al lloguer d'immobles per activitat econòmica:
Donar suport a l’establiment o creixement d’empreses creades en els darrers dos anys mitjançant la facilitació de despatxos i espais únics en centres de negocis de la ciutat. S’establirà un conveni entre l’Ajuntament i l’activitat empresarial.
Pressupost: 23.600 €

11- Escola de l'emprenedoria (EDER):
1-Accions formatives: tallers, seminaris, jornades, xerrades i cursos.
Adreçades a persones emprenedores i empreses del municipi amb l’objectiu de:

 • Incrementar la qualitat dels projectes empresarials
 • Millorar el perfil de les persones emprenedores
 • Incidir en la millora de les empreses del municipi possant al seu abast la formació i informació que els pugui ajudar a ser més competitives.


Temàtiques de formació:

 • Formació tècnica en creació d’empreses i gestió empresarial (pla d’empresa, fixació preus, atraure clients, Campus d’estiu: develop your business idea...)
 • Habilitats directives (competències directives, lideratge empresarial, tecnologia a l’empresa, Community Manager, anglès empresarial...)
 • Temes d’actualitat empresarial (novetats fiscals, canvis legislatius...)


2-Rubiemprén:
Jornada multitemàtica de caire anual que constitueix un punt de trobada entre persones emprenedores i empreses del municipi. S’aprofita aquest entorn per presentar les accions més rel·levants que ha desenvolupat l’OSE durant aquest any i es convida a usuaris/es que han participat a diferents iniciatives promogudes per l’OSE que expliquin la seva experiència.

Pressupost: 45.496€

12- Impuls a l'economia social

13- Desenvolupament d'accions de promoció i posicionament de la Finestreta Única Empresarial

14- Projecte simplificació administrativa

15- Foment dels valors de l'emprenedoria als Instituts

16- Accés finançament ocupació joves

17- Entrenament de competències emprenedores: 1-Determinar els col·lectius amb majors dificultats d’inserció laboral i /o amb risc d’exclusió social i intervenir mitjançant un programa de formació, suport i auto coneixement de les seves capacitats amb la finalitat d’incentivar-los novament cap a la incorporació al mercat de treball mitjançant l’auto ocupació o d’altres vies.
2-Xerrades de sensibilització i motivació cap a l’autoocupació. Col·lectius: persones aturades i joves que no tenen l'ESO i s'estan formant en diferents professions. Qualsevol altre col·lectiu de característiques similars.
Pressupost: 5.000 €

18- Ajuts per a cursos intensius d'idiomes: Incrementar el nivell competencial d’idiomes de la població en situació d’atur de Rubí a través d’un suport adreçat a finançar un curs intensiu d’idioma estranger que s’impartirà en les acadèmies i centres d’idiomes de la ciutat que es vulguin adherir al programa. El suport municipal consistirà en:

 • L’ajuntament subvencionarà el curs objecte del programa
 • Es programaran cursos de 50 hores, de caràcter intensiu, de setembre a desembre de 2014, en diferents horaris i nivells
 • El curs s’haurà de realitzar en alguna de les acadèmies d’idiomes de la ciutat adherides al programa.
 • Al final del curs caldrà acreditar l’aprofitament del curs i l’assistència


Pressupost: 15.000€

 • Compartir