Sou a: Inici / Ajuntament / Projectes estratègics / Mesures anticrisi 2014 / Projectes Cohesió social

Projectes Cohesió social

1- Ajuts a les famílies i de cohesió social: El programa d’ajudes directes a les famílies acull la totalitat de les subvencions directes a les famílies per a la cobertura de les necessitats socials bàsiques, associades a l’habitatge i l’atenció a les dificultats específiques de la infància.

  • Projecte d’ajuts per a l’accés i el manteniment de l’habitatge, 170.000€
  • Projecte d’ajuts de menjador escolar, 265.000€
  • Projecte d’ajuts transport escolar no obligatori, 85.000€
  • Projecte d’ajuts a la cobertura d’altres necessitats essencials de les famílies, 95.000 €


Pressupost total: 615.000 €

2- Reforç Oficina d'Intermediació per a les hipoteques: Millorar i ampliar la capacitat del Servei en quan al anàlisi dels expedients i intermediació directa amb les entitats bancàries.
Pressupost: 36.400 €

3- Ajuts i subvencions tributàries a les famílies: Fins al 17 d'octubre de 2014 es poden presentar les sol·licituds als ajuts tributaris adreçats a les famílies de la ciutat, amb l'objectiu de donar suport a les economies domèstiques més desafavorides o en situació més precària per afrontar la situació actual de crisi econòmica.
Ajuts IBI a persones en situació d'atur
Ajuts IBI per a famílies monoparentals
Ajuts IBI Patrimoni
Ajuts IBI per a Gent Gran
Ajuts IIVTNU (plusvàlua)

Pressupost: 180.000 €

4- Suport a les entitats socials de Rubí: Desplegament de convenis subvenció amb les entitats socials del tercer sector, per a la implementació d’accions de suport als processos d’inserció social i laboral de les persones en situació de dificultat social. Entre els objectius es troba oferir suport a la implementació de accions adreçades a l’atenció a les necessitats educatives de la infància, oferir suport a la implementació d’accions adreçades a la participació de les persones adultes amb responsabilitats familiars, en el seu procés d’incorporació a les xarxes socials de relació i a la implementació d’accions adreçades a les persones adultes en processos de retorn i incorporació al mercat de treball.
Pressupost: 112.000 €

5- Suport al rebost solidari de Rubí: Oferir un suport a les entitats d’acció social que gestionen el programa de Rebost solidari de la ciutat en la millora de les condicions dels locals on es desenvolupa el programa, optimització del transport, l’emmagatzematge i la repartiment, organització de jornades ciutadanes solidàries de recollida d’aliments essencials i comprar, si s’escau, d’aliments essencials per a les famílies.
Pressupost: 105.000 €

6- Projecte de restauració solidària

  • Compartir