Diagnosi per a les bases de l’ADES

El document de diagnosi ofereix una aproximació a la realitat territorial, social i econòmica de Rubí, amb l’objectiu d’analitzar i posar de manifest les oportunitats i les necessitats específiques del municipi en aquells aspectes clau per al foment d’un desenvolupament sostingut i sostenible del territori. Aquesta diagnosi aporta els primers indicadors d’anàlisi que han permès la definició de les línies estratègiques incloses en el document d’Acord pel Desenvolupament Econòmic i Social de Rubí.

  • Compartir