Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Transformació digital i modernització de l’atenció a la ciutadania Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Transformació digital i modernització de l’atenció a la ciutadania

Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Data d'inici del projecte: 1 de febrer de 2020
Data de finalització del projecte: 31 de desembre de 2022
Pressupost total (amb IVA): 292.366,70 €
Import subvencionat (amb IVA): 292.366,70 €
Convocatòria: Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
Línia d'actuació: Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del component 11, inversió 3, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
El component 11 del PRTR aborda la reforma i modernització de l'administració pública, amb la finalitat d'adaptar-la als reptes de la societat contemporània. S'estructura en un conjunt de 5 reformes i 5 inversions. La inversió 3 del component 11 està dirigida a la transformació digital i modernització de les diferents administracions públiques.
Font de finançament: Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Fons next generation.  
Entitat: Ministeri de Política Territorial. 

 

Objectiu del projecte


Es tracta d'un projecte que, a través de 4 línies estratègiques, impulsa la transformació digital i la modernització de l'atenció a la ciutadania.

 

Línia estratègica 1. Administració orientada a la ciutadania

Actuació presentada: Millora de la qualitat del servei d’atenció a la ciutadania.

Descripció: El projecte que es presenta consisteix en un conjunt d'actuacions que tenen per objectiu millorar la transmissió d'informació de l'Ajuntament per a així millorar els processos de tramitació electrònica de la ciutadania i les empreses.

S'ha comprovat que la causa principal que provoca els retards en la tramitació d'expedients és la comissió d'errors en la presentació de la documentació. Aquest fet incideix de ple en el temps global del procés de tramitació perquè s'ha de donar a la ciutadania i al teixit econòmic i social un marge de temps suficient per a la seva esmena i/o esmenes. És per això que l'Ajuntament emprèn aquest projecte d'actuacions dirigides a comunicar millor i a resoldre eficaçment els dubtes dels processos de tramitació.  

Les actuacions esmentades consisteixen en l'enregistrament de videotutorials per a explicar d'una manera visual com ha de presentar-se la documentació; la realització d'una auditoria interna per a saber en quina part del procés (tècnica, administrativa o jurídica) es pot escurçar temps i així resoldre abans l'expedient; i la implementació d'un xatbot per a oferir un servei d'ajuda 24/7. 

 

Línia estratègica 3. Govern de la dada

Actuació presentada: Solució de gestió d’arxiu.

Descripció: El projecte que es presenta a continuació consisteix a facilitar els cicles de vida, els temps de gestió i de manipulació i establir els permisos que es considerin necessaris de tots els expedients municipals en fase d'arxiu mitjançant la disponibilitat d'un repositori capaç d'albergar, organitzar, gestionar i explotar dades.

L'operativa interdepartamental i de la ciutadania i les empreses requereix de la disposició d'historials d'informació i dades sobre la traçabilitat i del tractament dels documents digitalitzats.

Rubí, amb una població superior als 78.500, més de 900 empreses i un Ajuntament amb una plantilla laboral de prop de 650 persones, genera diàriament un gran volum de documents amb tota mena d'informació associada (plans, fotografies, impostos, taxes, etc.). Tota aquesta informació s'ha de gestionar d'una manera còmoda i segura per a tornar a ser utilitzada en cas de necessitat.

 

Línia estratègica 4. Infraestructures digitals

Actuació presentada: Renovació d’equips.

Descripció: L'arribada de la pandèmia per COVID19 va evidenciar que l'Ajuntament no disposava de recursos suficients per a implementar les solucions que s'havien trobat durant el confinament per a continuar oferint els seus serveis a la ciutadania: el teletreball i la vídeo trucada.

No hi havia suficients ordinadors portàtils, no totes les estacions de treball disposaven de micròfons i càmeres, no tothom disposava d'auriculars, etc. Aquest fet va motivar que l'Ajuntament hagués de començar a adquirir equips informàtics, així com accessoris, perquè el seu personal laboral pogués treballar des de casa o des de les dependències municipals de manera còmoda i segura.

El projecte que es presenta a continuació té per objecte enumerar els equips adquirits entre 2020 i 2021 que han servit per a transformar digitalment i modernitzar els servei municipals de Rubí.

 

Línia estratègica 5. Ciberseguretat

Actuació presentada: Projecte integral de ciberseguretat de l'Ajuntament de Rubí.

Descripció: El projecte que es presenta consisteix en el desenvolupament d'un pla integral de ciberseguretat que inclou diferents projectes: el primer i prioritari és l'establiment d'un centre d'operacions integral, consistent i unificat; el segon, l'adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS); i el tercer; un pla de formació i conscienciació en matèria de ciberseguretat als empleats de l'Ajuntament.

           

Contractes vinculats a la subvenció


Accés als contractes vinculats a aquesta subvenció en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -Finançats per la Unió Europea-NextGenerationEU, Mecanisme de Recuperació i Resiliència, Component 11, Inversió 3, del PRTR, gestionat pel Ministerio de Política Territorial:

       

Next generation politica territorial

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0