Ple municipal

Ple municipalEl Ple municipal està composat per l'alcaldessa ─que el presideix─ i els regidors i les regidores i és el màxim òrgan de decisió política. En tractar-se d'una ciutat amb més de 50.000 habitants, hi ha un total de 25 regidors/es. Habitualment, les sessions ordinàries se celebren l'últim dijous de cada mes a la sala Enric Vergés, mentre que les sessions extraordinàries les convoca directament l'alcaldessa o bé a petició d'una quarta part dels regidors.

Competències del Ple municipal

Consulta


Notícies del Ple

Connexió per a seguir el Ple en directe

Vídeos dels plens celebrats

  • Compartir