Junta de portaveus

És l'òrgan municipal constituït per tots els portaveus dels grups municipals, sota la presidència de l'alcaldessa:

La Junta de portaveus assessora l'alcaldessa en les qüestions d'ordre del Ple municipal i presenta mocions al Ple. A més, pot emetre acords, informes o recomanacions, sempre i quan siguin per unanimitat.

La Junta de portaveus es reuneix de manera ordinària els dimecres de la setmana anterior a la celebració del Ple Municipal.

  • Compartir