Comissions informatives

Mandat 2019-2023

comissions informativesEl seu objecte és debatre els assumptes que li encarregui el Ple municipal per, després, proporcionar la informació als grups municipals.

La composició, el número i especialitat de les comissions informatives els determina el Ple municipal, òrgan que també pot crear comissions informatives per a temes específics.

També és funció d'aquestes comissions tractar i informar els assumptes que li siguin sotmesos per l'alcaldia o la Junta de govern local. Tots els grups municipals tenen dret a formar part de les comissions informatives i els integrants són proposats per cada portaveu municipal a l'alcaldessa.

Comissions informatives per al mandat 2019-2023 (Decret d'Alcaldia núm 3644/2019 del 18 de juliol de 2019)


Comissió Informativa d'Alcaldia i Transparència

TitularsSuplents
PSC Moisés Rodríguez Cantón
ERC Òscar Arnáiz Moreno
EC-Podem Pau Navarro Cano
C's Yasmina Sánchez Reina
VR Antoni García Berea -
AUP Betlem Cañizar Bel -


Comissió Informativa de Projecció de Ciutat i Desenvolupament Econòmic Local

TitularsSuplents
PSC Rafael Güeto Ortiz
ERC Sandra Casas Navarro
EC-Podem Andrés Medrano Muñoz
C's Francisco Javier López Morano
VR Antoni García Berea -
AUP Betlem Cañizar Bel -


Comissió Informativa de Serveis Centrals i Personal

TitularsSuplents
PSC Mª Carmen Cebrián Ordóñez
ERC Marta Esparza González
EC-Podem Ànnia García Moreno
C's Francisco Javier López Morano
VR Antoni García Berea -
AUP Betlem Cañizar Bel -


Comissió Informativa de Drets Socials i Ciutadania

TitularsSuplents
PSC Yolanda Ferrer Polo
ERC Montse Soler Pons
EC-Podem Pau Navarro Cano
C's Yasmina Sánchez Reina
VR Antoni García Berea -
AUP Betlem Cañizar Bel -

Comissió Informativa de Territori

TitularsSuplents
PSC Juan López Núñez
ERC Xavier Cots Gómez
EC-Podem Andrés Medrano Muñoz
C's Yasmina Sánchez Reina
VR Antoni García Berea -
AUP Betlem Cañizar Bel -


Comissió Especial de Comptes

TitularsSuplents
PSC Moisés Rodríguez Cantón
ERC Robert Masalías Gómez
EC-Podem Ànnia García Moreno
C's Francisco Javier López Morano
VR Antoni García Berea -
AUP Betlem Cañizar Bel -


La periodicitat de les sessions ordinàries de les comissions informatives és mensual. Aquestes tenen lloc el dijous anterior a la celebració del Ple, a les hores següents:

  • Comissió Informativa d'Alcaldia i Transparència: 16.30 h
  • Comissió Informativa de Projecció de Ciutat i Desenvolupament Econòmic Local: 17 h
  • Comissió Informativa de Serveis Centrals i Personal: 17.30 h
  • Comissió Informativa de Drets Socials i Ciutadania: 18 h
  • Comissió Informativa de Territori: 18.30 h
  • Compartir