Navegació

Marta García Marín (PSC)

Retribució bruta anual: 51.413,04 
(consulteu retribucions càrrecs electes)
Declaració de BénsDeclaració d'activitats

Biografia

Nascuda el 1979

  • Llicenciada en Pedagogia
  • Diplomada en Educació Social

Ha treballat com a educadora social i tècnica a diferents projectes socioeducatius (FACEPA, Federació d'Associacions Culturals i Educatives de persones adultes). Posteriorment ha desenvolupat la seva trajectòria laboral a l'administració pública com a tècnica de serveis socials i més tard realitzant tasques en la gestió i el disseny de projectes per a l'atenció social a les persones. Des de 2006, ha treballat com a tècnica de gestió del programa d'acollida a persones nouvingudes.

  • Compartir