Sou a: Inici / Ajuntament / El Consistori / Estructura política / Comissions informatives / Comissions informatives permanents

Comissions informatives permanents

comissions informativesEl seu objecte és debatre els assumptes que li encarregui el ple municipal, per després proporcionar als grups municipals la informació. La composició, el número i especialitat de les comissions informatives ho determina el ple municipal, òrgan que també podrà crear comissions informatives per a temes específics. També és funció d'aquestes comissions tractar i informar els assumptes que li siguin sotmesos per l'alcaldia o la junta de govern local. Tots els grups municipals tenen dret a formar part de les comissions informatives i els integrants són proposats per cada portaveu municipal a l'alcaldessa.

Les comissions informatives permanents estan integrades pels membres següents:

 • Tres representants del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)
 • Tres  representants del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)
 • Dos representants del grup polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadania (C’s)
 • Un representant del grup polític municipal d’Alternativa d’Unitat Popular-CAV-Poble Actiu (AUP-CAV-PA)
 • Un representant del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Entesa (ICV-E)
 • Un representant del grup polític municipal de Convergència i Unió (CiU)
 • Un representant del grup polític municipal del Partit Popular (PP)
 • Un representant del grup polític municipal de Veïns per Rubí (VR).


El Ple celebrat l'1 de juliol de 2015 va aprovar les següents comissions informatives permanents:

Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic Local

TitularsSuplents

Comissió Informativa de Serveis Centrals

Titulars


Suplents:

Comissió Informativa de Serveis a les Persones

Titulars

Suplents:

Comissió Informativa de Serveis Territorials

Titulars


Suplents:

Comissió Informativa d'Alcaldia i Transparència

Titulars


Suplents:

 La Presidència correspondrà a l'alcaldessa o el regidor en qui delegui.

La periodicitat de les sessions ordinàries de les comissions informatives és mensual, i té lloc el dijous anterior a la celebració del Ple, a les hores següents:

 • Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic Local: 17 h
 • Comissió Informativa de Serveis Centrals: 17.30 h
 • Comissió Informativa de Serveis a les Persones: 18 h
 • Comissió Informativa de Serveis Territorials: 18.30 h
 • Comissió Informativa d'Alcaldia i Transparència: 19 h
 • Compartir