Sou a: Inici / Ajuntament / El Consistori / Estructura política / Comissions informatives / Comissió especial de comptes

Comissió especial de comptes

La Presidència correspondrà a l’alcaldessa o regidor en qui delegui. Actuarà com a secretari el de la corporació o funcionari en qui delegui.

Tres representants del grup polític municipal
del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)
Tres representants del grup polític municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)
Dos representants del grup polític municipal
de Ciutadans-Partido de la Ciudadania (C’s)
Un representant del grup polític municipal
d’Alternativa d’Unitat Popular-CAV-Poble Actiu (AUP-CAV-PA)
Un representant del grup polític municipal
d’Iniciativa per Catalunya Verds-Entesa (ICV-E)
Un representant del grup polític municipal
de Convergència i Unió (CiU)
Un representant del grup polític municipal
del Partit Popular (PP)
Un representant del grup polític municipal
de Veïns per Rubí (VR)
  • Compartir