Sou a: Inici / Ajuntament / El Consistori / Estructura administrativa

Informació sobre l'estructura administrativa

L'Ajuntament de Rubí s'estructura administrativament en quatre àrees i un àmbit:

Àrea de Serveis Centrals

Responsable tècnic: Rosa M. Aranda (directora de l'àrea)

Àmbit de Secretaria General

Secretaria

Arxiu Municipal

Àmbit d'Intervenció

Unitat de Comptabilitat, Pressupost i Estudis Econòmics

Unitat de Secretaria Tècnica d'Intervenció

Unitat de Patrimoni

Serveis Centrals

Servei de Recursos Humans

Servei d'Informàtica i Administració Electrònica

Servei de Contractació

 • Unitat de Compres

Serveis Jurídics

Servei de Tresoreria

Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Responsable tècnic: Jordi Núñez (director de l'àrea)

Servei de Comerç

Servei Rubí Forma

 • Oficina d'Informació i Orientació
 • Oficina de Formació
 • Oficina d'Inserció

Servei Rubí Brilla

Àmbit de Promoció Econòmica

Oficina de Serveis a l'empresa (OSE)

Unitat de Projectes Estratègics

Àrea de Serveis Territorials

Responsable tècnic: Josep Milà (director de l'àrea)

Proursa

Àmbit de Planejament i Llicències

Servei de Planejament

Servei de Llicències

 • Unitat de Disciplina
 • Unitat d'activitats
 • Unitat d'Obres

Àmbit d'Obres i Espai Públic

Servei de Projectes i Obres

 • Unitat de Parcs i Jardins
 • Unitat de Brigada d'Obres
 • Unitat de Mobilitat

Àmbit de Medi Ambient i Serveis Funeraris

Servei de Medi Ambient

 • Unitat de Gestió de Residus i Neteja

Unitat de Serveis Funeraris

 • Compartir