Font del Ferro

Finca portes obertes  Finca Font FerroFinca plantes exteriors2

Empresa municipal constituïda l’any 1994 que ofereix una alternativa formatiu-laboral per a les persones adultes amb discapacitat psíquica del municipi de Rubí.
Té com a objecte social la gestió directa del servei públic de promoció, rehabilitació i integració social i laboral de les persones amb discapacitat.

Història

 El Centre Agrari Font del Ferro es va constituir  l’any 1986, impulsat per l’Ajuntament de Rubí i l’Associació Pro-Minusvàlids Psíquics de Rubí, amb l’objectiu d’oferir una alternativa formatiu-laboral per a les persones amb discapacitat psíquica de la població.

 En els seus orígens, l’activitat es va desenvolupar a través de l’horticultura. El 1989 es va variar l’orientació productiva, per centrar-se en viverisme i jardineria. Es va ampliar el centre i es van crear nous espais de treball.

Els sistemes de producció s’han adaptat progressivament a les necessitats i a les capacitats individuals. La Font del Ferro ofereix atenció individualitzada, tenint en compte les necessitats i les demandes de cadascú.

Hi ha espais formatius per treballar habilitats personals i socials i es dona suport a les possibilitats individuals en el procés d’integració social i laboral. L’experiència i l’aprenentatge adquirits durant aquests anys han permès al centre constituir-se en un servei de qualitat que li permet cercar noves vies d’expansió comercial, tant a nivell de venda al major com al detall.

  • Compartir