Font del Ferro

Finca portes obertes  Finca Font FerroFinca plantes exteriors2

Empresa municipal constituïda l’any 1994 que ofereix una alternativa formatiu-laboral per a les persones adultes amb discapacitat psíquica del municipi de Rubí. Té com a objecte social la gestió directa del servei públic de promoció, rehabilitació i integració social i laboral de les persones amb discapacitat.

Història

El Centre Agrari Font del Ferro es va constituir  l’any 1986, impulsat per l’Ajuntament de Rubí i l’Associació Pro-Minusvàlids Psíquics de Rubí, amb l’objectiu d’oferir una alternativa formatiu-laboral per a les persones amb discapacitat psíquica de la població.

En els seus orígens, l’activitat es va desenvolupar a través de l’horticultura. El 1989 es va variar l’orientació productiva, per centrar-se en viverisme i jardineria. Es va ampliar el centre i es van crear nous espais de treball.

Els sistemes de producció s’han adaptat progressivament a les necessitats i a les capacitats individuals. La Font del Ferro ofereix atenció individualitzada, tenint en compte les necessitats i les demandes de cadascú.

Hi ha espais formatius per treballar habilitats personals i socials i es dona suport a les possibilitats individuals en el procés d’integració social i laboral. L’experiència i l’aprenentatge adquirits durant aquests anys han permès al centre constituir-se en un servei de qualitat que li permet cercar noves vies d’expansió comercial, tant a nivell de venda al major com al detall.

A l'octubre de 2018, el Ple va aprovar el reconeixement de l’empresa com a mitjà propi personificat de l’Ajuntament de Rubí i la modificació dels seus estatuts de manera que recullin les activitats concretes que pot desenvolupar. Gràcies a aquest canvi, la societat pot vendre productes i prestar serveis al consistori sense les limitacions contractuals que tenen els proveïdors privats amb l’Administració.

Símbol_mapa  Ubicació 

Documents relacionats

  • Compartir