Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acord de Ple (1 d'octubre 2015) Acord de Ple sobre la moció de la Junta de Portaveus per a l'adequació i la millora dels equipaments infantils per tal de garantir l'accés i el servei de manera inclusiva https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Acord de Ple (1 d'octubre 2015)

Acord de Ple sobre la moció de la Junta de Portaveus per a l'adequació i la millora dels equipaments infantils per tal de garantir l'accés i el servei de manera inclusiva

El Ple de l’Ajuntament, celebrat en sessió ordinària l’1 d’octubre de 2015, adoptà entre altres el següent acord:

La conservació de molts dels equipaments infantils a la nostra ciutat no és l’adequada i molts presenten mancances o un estat de degradació important. En els últims anys l'administració ha anat realitzant una substitució gradual d'algunes de les peces dels equipaments, però aquesta tasca de substitució i manteniment ha estat sovint insuficient.

D’altra banda, no existeix a Rubí una oferta suficient d'equipaments per a persones amb diversitat funcional, ja que molts d’ells presenten barreres arquitectòniques que en limiten l’accés o bé no compten amb una senyalització adaptada (Braille, pictogrames) a necessitats especifiques per aquest col·lectiu. Aquests equipaments també manquen de peces accessibles per a persones amb diversitat funcional. Tot plegat suposa un greuge comparatiu amb la resta de la població i, el més greu, condiciona la integració dels infants amb diversitat funcional, excloent-los d’un importantíssim escenari de socialització com són els parcs infantils.

És important que les ciutats estiguin dotades d’espais accessibles a les necessitats específiques de tota la població. Les adequacions permeten l'accés però també la visualització de la diversitat funcional per part de la ciutadania en general, facilitant l'acceptació i integració social de persones d’aquest col·lectiu. Aquest aspecte és especialment important durant la infància.

Entenem que des de l'administració local cal vetllar per la cohesió ciutadana i per la integració d'aquells col·lectius que, per les seves característiques específiques, puguin trobar-se en risc d'exclusió o estigmatització.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Realitzar un catàleg dels diferents equipaments infantils municipals, en el que s’inclogui la revisió del seu estat de conservació i la necessitat o no d'ampliació.

Segon.- Estudiar la conveniència i la viabilitat de construcció de nous equipaments infantils a la ciutat.

Tercer.- Realitzar la reposició de peces defectuoses o en mal estat per peces accessibles o adaptades a necessitats especifiques.

Quart.- Estudiar l‘eliminació de barreres arquitectòniques que puguin dificultar o impedir l'accés als equipaments municipals.

Cinquè.- Que en la construcció d'equipaments infantils nous aquests es dotin sempre de peces accessibles o adaptades.

Sisè.- Realitzar una reserva econòmica en els pressupostos del 2016 per dur a terme les accions anteriorment exposades.

Rubí, 1 d’octubre de 2015

T'ha estat útil aquesta pàgina?

0
0