Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Rubí acull una sessió d’intercanvi sobre polígons d’activitat econòmica (PAE) organitzada per la Diputació El regidor de Planificació Estratègica, Promoció Econòmica i Govern, Jaume Buscallà, ha explicat l’experiència de cogestió del PAE Molí de la Bastida. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Rubí acull una sessió d’intercanvi sobre polígons d’activitat econòmica (PAE) organitzada per la Diputació

El regidor de Planificació Estratègica, Promoció Econòmica i Govern, Jaume Buscallà, ha explicat l’experiència de cogestió del PAE Molí de la Bastida.
La Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona ha organitzat aquesta setmana a Rubí la 3ª Sessió d'intercanvi i aprenentatge de polígons d'activitat econòmica (PAE), centrada en els models de gestió dels polígons industrials. La trobada estava dirigida a personal directiu i responsables tècnics dels Centres Locals de Serveis a les Empreses de diversos ajuntaments de la província de Barcelona que estan portant a terme accions en l'àmbit de la millora i dinamització dels PAE.

L’objectiu de la reunió, celebrada al Rubí+D, era millorar el coneixement dels participants sobre els diferents models de gestió dels PAE, afavorir la interrelació entre els tècnics dels diferents territoris i compartir experiències i facilitar les sinèrgies entre les accions dels diferents ens locals en aquesta matèria.

El regidor de Planificació Estratègica, Promoció Econòmica i Govern de l’Ajuntament de Rubí, Jaume Buscallà, la directora de l’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE) de Rubí, Olga González, i una de les tècniques d’aquest servei, Susana García, han explicat l’experiència de Rubí a l’hora de constituir l’Associació d’Empreses del Polígon d’Activitat Econòmica (PAE) Molí de la Bastida, un exemple pioner a la ciutat de cogestió público-privada d’un polígon. El febrer d’aquest any, el consistori va signar un conveni de col·laboració amb l’entitat per tal de formalitzar aquest sistema de cogestió per a la conservació i manteniment del polígon.

Un dels objectius del conveni és oferir suport a l’associació d’empreses, afavorint la cooperació empresarial i l’establiment d’espais d’intervenció conjunta entre l’Ajuntament, l’associació i altres entitats. L’acord també preveu desenvolupar les actuacions de millora de les infraestructures dels polígons, de la mobilitat, el manteniment i els serveis bàsics i avançats, detectar els problemes i mancances i formular propostes d’estratègies i actuacions concretes per a la seva millora, així com fomentar la promoció i difusió del polígon com a bona praxis de gestió a la resta de PAE de la ciutat.

La visió de la UPIC
La Cambra de Comerç de Barcelona va impulsar, l’any 2005, la creació de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC) amb la finalitat de defensar els interessos de les àrees industrials del país. Actualment, la UPIC agrupa més de 30 associacions d’empresaris i propietaris de polígons de Catalunya, que representen 80 polígons industrials i més de 10.000 empreses. L’entitat és interlocutora preferent de les administracions en els temes relatius als polígons industrials i actua com a fons de coneixement dels PAE.

El director de la UPIC, Francesc Ribera, ha exposat la visió que té l’entitat dels models de gestió dels PAE. Segons Ribera, el nou context econòmic de crisi destaca per la disminució de l’activitat econòmica i, en concret, de la industrial; per la desertització del sòl industrial; l’aturada de nous projectes de construcció de polígons i l’agreujament d’algunes de les deficiències cròniques dels polígons industrials (seguretat, manteniment, neteja,...), entre d’altres. Aquesta situació, segons el director de l’UPIC, ha comportat el requeriment d’interlocutors únics per part de les administracions mentre que, paral·lelament, sovint manca una figura jurídica que identifiqui l’organització dels polígons i que els defineixi de forma homogènia.

En aquest sentit, des de la UPIC es considera que els polígons presenten un conjunt d’especificitats que fan recomanable la seva gestió de forma integral. Els polígons on no existeix cap tipus de gestió són els que presenten majors problemes tant estructurals com de manteniment i de dotació de serveis. Una situació similar es dóna amb els subministraments, les infraestructures i els serveis operatius. La falta de conservació i manteniment és habitual en la majoria de polígons, i és que la gestió exclusivament pública no sempre satisfà les necessitats dels polígons. Tot i que la gestió privada pot ser més eficient, sovint comporta una doble tributació per a les empreses. Per tant, la solució idònia és l’establiment de vies de col·laboració entre l’ajuntament i el sector privat, ja que existeix un interès compartit en assolir el millor funcionament possible dels polígons. Per aquest motiu, la UPIC creu que és convenient disposar d’un ens únic de gestió.

Així, la UPIC proposa desenvolupar un marc reglamentari que doni cobertura legal a la realitat específica dels polígons d'activitat econòmica; implementar un model de gestió que superi el model existent, basat en l’actuació pública, millorant-ne l’eficiència sense que suposi un augment dels costos que suporten les empreses; desenvolupar un planejament territorial d’àmbit supramunicipal a tot el territori de Catalunya per definir les implantacions de nous PAE i establir polítiques coordinades de promoció i dinamització dels polígons d'activitat econòmica entre els diversos agents i municipis d’un territori.

Des de la UPIC consideren que ha arribat el moment de fer un canvi en l’acció duta a terme fins ara per tots els agents implicats en l’entorn dels polígons industrials per tal d’assolir que el teixit empresarial del país mantingui la seva importància com a motor de l’economia en moments com els actuals, en què altres models de desenvolupament basats en altres sectors de l’economia han demostrat les seves mancances.