Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament presenta un Pla d'inversions dotat amb 26,3 milions d'euros La inversió prové dels recursos propis de l’Ajuntament i és fruit del romanent positiu dels dos darrers anys https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L'Ajuntament presenta un Pla d'inversions dotat amb 26,3 milions d'euros

La inversió prové dels recursos propis de l’Ajuntament i és fruit del romanent positiu dels dos darrers anys
L’alcaldessa de Rubí, Carme García, ha presentat el Pla d’inversions 2014-2015, dotat amb 26,3 milions d’euros. Aquesta quantitat prové dels recursos propis del municipi, fruit del romanent positiu que ha acumulat el consistori en els dos darrers anys i que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera havia impossibilitat fins ara destinar a inversió, un dels grans objectius del mandat. El document ha estat presentat ja als partits polítics a l’oposició en junta de portaveus aquest dilluns i es passarà a aprovació al ple d’abril. El Pla d’inversions, tal com permet la llei, tindrà caràcter plurianual i, per tant, les més de 100 accions previstes s’executaran al llarg de 2014 i 2015.

El principal objectiu del Pla d’inversions és reprendre les accions de millora de la ciutat, aturades en els dos darrers anys perquè la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impedia les administracions públiques destinar l’estalvi a inversió. Aquesta situació es va desencallar el passat 21 de febrer de 2014, quan el govern de l’Estat va aprovar el Real Decreto-Ley 2/2014, on es defineix el concepte d’“inversió financerament sostenible”. Aquesta normativa obre la porta a destinar l’estalvi generat a inversió, sempre i quan aquesta s’adeqüi a la tipologia establerta en el mateix decret-llei. L’Ajuntament de Rubí pot destinar aquest romanent a inversió gràcies que compleix amb els requisits d’estabilitat pressupostària i pagament a proveïdors que imposa l’Estat mitjançant aquest decret-llei. En aquest sentit, Carme García ha comentat que “si estem en aquest punt és perquè l’Ajuntament de Rubí ha fet els deures en matèria econòmica des de fa molts anys”. La primera edil ha afegit que “amb aquest Pla d’inversions pal·liem els efectes de la crisi econòmica a la ciutat, mantenim els serveis públics a la ciutadania i garantim la continuïtat de la plantilla municipal”.

La proposta de Pla d’inversions que ha presentat el govern municipal respon als objectius principals del mandat: cohesió social, sostenibilitat i reactivació econòmica, millora de l’espai públic i administració de qualitat. El Pla engloba més d’un centenar d’accions que es classifiquen en les següents tipologies: accessibilitat, medi ambient, mobilitat, enllumenat, sanejament, polígons d’activitat econòmica i millora d’equipaments. Algunes de les accions previstes són fruit de la negociació política amb els partits a l’oposició a partir de l’aprovació del pressupost 2014. Segons ha explicat l’alcaldessa, “el document roman obert per si els partits a l’oposició volen incorporar canvis. No obstant, és un pla que ha estat consensuat amb les forces polítiques, que és la tònica habitual d’aquest govern”. En aquesta mateixa línia de recerca del màxim consens, l’alcaldessa ha anunciat que es crearà una comissió amb representació dels partits de l’oposició “perquè el procés d’adjudicació de les obres del Pla d’inversions sigui el més transparent possible”.

Romanent positiu de 26,3 M d’euros

Des de 2009, l’Ajuntament de Rubí està aplicant una sèrie de mesures d’estalvi i de contenció de despesa que han permès arribar al final del mandat amb les finances sanejades. Fruit d’aquest rigor en la despesa, el consistori ha aplicat un Pla de mesures extraordinàries contra la crisi en els darrers anys.

Aquest rigor a les finances s’ha unit a ingressos extres no previstos, producte del comportament a l’alça d’alguns conceptes o la imposició de l’increment del 10% de l’Impost de Béns Immobles (IBI). Aquest augment de recursos, més la impossibilitat d’incrementar el sostre de despesa, ha permès que l’Ajuntament presenti un resultat positiu amb romanent de tresoreria els dos darrers exercicis. L’Ajuntament ha aprovat recentment les ordenances fiscals, en què destaca la baixada de l’IBI per al 2014 i 2015.