Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament demana a TMA Grupo Sánchez mesures correctores per acabar amb les males olors a Can Carreras El consistori dóna de termini fins a mitjans de juny perquè l’empresa dugui a terme les accions correctores o paralitzarà l’activitat de la planta on es fa l’ensacament del compost. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament demana a TMA Grupo Sánchez mesures correctores per acabar amb les males olors a Can Carreras

El consistori dóna de termini fins a mitjans de juny perquè l’empresa dugui a terme les accions correctores o paralitzarà l’activitat de la planta on es fa l’ensacament del compost.
L’Ajuntament de Rubí ha requerit a l’empresa Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sánchez SL, que exerceix l’activitat de planta d’ensacament de compost a Can Carreras, que prengui les mesures correctores pertinents per tal d’evitar la generació de males olors provinents de l’activitat i la seva propagació.
El consistori ha concedit un termini d’un mes perquè l’empresa adopti les mesures necessàries i les detalli a l’administració local, tot aportant una certificació duta a terme per una entitat ambiental de control acreditada per part de la Generalitat de Catalunya que verifiqui l’aplicació d’aquestes mesures.

Mentre no s’adoptin aquestes mesures correctores i es comprovi la seva eficàcia, l’Ajuntament ha ordenat que se suspenguin aquelles activitats que es desenvolupen a la planta d’ensacament i que poden generar males olors.
L’alcaldessa, Carme García, ha explicat en roda de premsa que “la nostra preocupació sempre ha estat la mateixa. Amb l’objectiu final de tancar l’abocador, perquè es troba en un lloc protegit i pròxim a cases i centres escolars, que no s’aboqui res més que runes que és el que interpretem que permetia la llicència que se’ls va concedir a finals de la dècada dels 90”.

Els veïns de les zones residencials properes a la planta fa temps que es queixen de les molèsties que pateixen com a conseqüència de les males olors que es van intensificar a partir de l’estiu passat. Va ser aleshores quan l’Ajuntament va fer diverses queixes telefòniques a la Generalitat sense obtenir una resposta efectiva, fet que va provocar fins a un total de 5 requeriments posteriors per escrit entre els mesos de juliol i setembre a l’agència de residus de Catalunya i a la direcció de qualitat ambiental, reclamant una resposta.
Durant la primera quinzena d’octubre, el regidor de Planificació, Ecologia Urbana i Seguretat, Manuel Velasco va trobar-se amb representants d’aquest dos organismes per exposar la problemàtica. Fruit d’aquesta trobada es van programar tot un seguit de controls seguits durant els mesos de gener i febrer per ratificar les olors i intentar esbrinar l’origen.
Actualment a Can Carreras l’empresa Grupo FSM Vertispania SL s’exerceix dues activitats: l’ensacament de compost i l’activitat de dipòsit controlat de residus inerts.

Els controls realitzats a principis d’any es van fer sota la direcció dels serveis tècnics de la secció de control d’emissions de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, inspectors municipals, agents de la Policia Local i agents rurals. Van consistir en diferents mesures olfactives en punts i moments concrets a l’entorn del paratge de Can Carreras. L’objectiu era parametritzar l’abast de les molèsties causades per les olors.

L’informe resultant, que va ser lliurat a l’Ajuntament a mitjans d’abril, ratificava la presència de males olors i que l’origen era Can Carreras sense precisar si provenien de l’abocador o de la planta d’ensacament de compost.
Donat que aquesta darrera activitat té llicència municipal, l’Ajuntament va enviar el passat 14 de maig un requeriment a l’empresa perquè, en el termini d’un mes implanti les mesures correctores necessàries per evitar aquestes males olors i la seva propagació. Paral·lelament, la Direcció General de Qualitat Ambiental també ha requerit a l’empresa Grupo FSM Vertispania SL, a que faci el mateix en l’activitat d’abocador que controla directament la Generalitat de Catalunya.
En el requeriment L’Ajuntament advertia a TMA Grupo Sánchez que, en cas d’incomplir el requeriment es demanaria la paralització de l’activitat de la planta d’ensacament.

Ahir la darrera inspecció

Com a mesura de pressió, tècnics municipals van fer ahir una inspecció sorpresa per comprovar “in situ” si l’activitat d’ensacament del compost dipositat a Can Carreras feia pudor. El resultat va ser negatiu. L’informe tècnic apunta que el compost que hi ha a la planta d’ensacament és inodor i que l’activitat sembla aturada des de fa temps per la qual cosa, l’Ajuntament sospita que les olors provenen de l’activitat de dipòsit controlat. Per això aquest matí s’ha enviat una carta tant a l’Agència de Residus com a la Direcció Generals de Qualitat ambiental informant dels resultats del control efectuat, apuntant la possibilitat que el focus de les males olors sigui l’abocador i requerint-los perquè prenguin les mesures adequades que evitin les males olors.

L’activitat de dipòsit controlat a Can Carreras ha estat controvertida des que es va concedir l’any 1998. L’Ajuntament sempre ha mantingut que la llicència ambiental que té l’empresa per explotar aquest espai només li permet abocar runa, mentre que el Grupo Sánchez ha defensat que també s’hi poden abocar materials denominats “no perillosos”, com la fusta o els plàstics. Aquesta discrepància d’interpretació provocada pel canvi de legislació ambiental ha fet que empresa i Ajuntament s’hagin trobat judicialment en diverses ocasions sense que el procés s’hagi tancat.
Mentre que el consistori considera que si Grupo Sánchez vol abocar materials que no siguin només runes ha de demanar permís per fer una nova activitat a la Generalitat, i per tant disposar obligatòriament d’un permís municipals que li doni la compatibilitat urbanística, l’empresa ha optat històricament per demanar que s’adeqüi l’activitat que fan actualment a la nova normativa permetent que aboqui materials no perillosos. Per l’adequació de la llicència no és preceptiu un informe de compatibilitat urbanística atorgat per l’Ajuntament.

Gener, punt d’inflexió

La Generalitat de Catalunya al gener va concedir la llicència d’adequació ambiental tipus II a Grupo Sánchez, el que els permet abocar materials no especials, como respuesta a un requerimiento judicial que le pedía que se pronunciara sobre la demanda de la empresa.
Davant això, l’Ajuntament manté la seva negativa a aquesta activitat i, al mes de març, va obrir dues vies d’oposició.
La primera via és la judicial. l’Ajuntament demana que no s’accepti la concessió feta per la Generalitat. Els arguments són els mateixos que històricament ha esgrimit el consistori: d’una banda, que l’empresa està fent una activitat nova, i, per tant no procedeix concedir una adequació ambiental sinó una nova llicència per activitat nova i, d’altra banda, perquè com activitat nova seria necessari un informe municipal vinculant de compatibilitat urbanística i l’Ajuntament informaria desfavorablement per la proximitat d’habitatges i centres educatius.

La segona via és l’administrativa adreçada a la Generalitat amb la mateixa argumentació anterior. En cas que el govern autonòmic desestimi el requeriment del consistori l’alcaldessa ha informat que, “si cal, iniciarem un nou procés judicial”