Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Servei Municipal de Mediació Ciutadana atén 137 casos durant l’any 2013 El 63% dels conflictes han acabat amb un resultat satisfactori, ja sigui a través d’una mediació amb acord, d’una facilitació o d’una derivació https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

El Servei Municipal de Mediació Ciutadana atén 137 casos durant l’any 2013

El 63% dels conflictes han acabat amb un resultat satisfactori, ja sigui a través d’una mediació amb acord, d’una facilitació o d’una derivació
El Servei Municipal de Mediació Ciutadana ha fet un bon balanç de la feina realitzada durant l’any 2013. Com en anys anteriors, la tasca dels tècnics s’ha centrat en dos grans eixos: la intervenció, amb la qual es pretén reduir el nivell de conflictivitat social, i la prevenció, que consisteix en avançar-se i prendre part activa sense esperar que el conflicte es manifesti i/o evolucioni.

Durant el període 2013, l’arribada de sol·licituds al Servei Municipal de Mediació Ciutadana s’ha incrementat sensiblement en relació a l’any anterior, malgrat les modificacions que ha patit el servei arran del canvi de gestor (la Fundació Pere Tarrés ha pres el relleu a l’entitat CEPS a l’hora de gestionar aquest servei municipal). Concretament, en l’àmbit de la intervenció s’han rebut un total de 179 casos, enfront dels 164 del 2012. D’aquests, 137 han estat gestionats pel Servei Municipal de Mediació Ciutadana i els 42 restants s’han derivat a d’altres organismes, ja que no eren competència del servei. Dels 137 casos abordats, 123 ja estan tancats, mentre que els 14 restants encara s’estan gestionant.

A les comunitats de veïns, l’àmbit on s’han concentrat la majoria dels casos (109), els més abordats han estat els relacionats amb els sorolls (40), que suposen un 37% del total, seguits dels vinculats a la gestió de comunitats (16), les dificultats de relació/comunicació (15), els casos de neteja i higiene (10), les obres (8) i els animals domèstics (8), entre d’altres. En els altres àmbits (28) s’han gestionat sobretot casos relacionats amb l’ús dels espais públics (16).

Respecte al desenllaç dels processos duts a terme durant l’any 2013, les dades obtingudes mostren que el 63% dels casos han acabat amb un resultat satisfactori per a les parts implicades: mediacions amb acord (31), facilitacions (25) –aquelles intervencions que permeten el desbloqueig comunicatiu i la transformació del context relacional, en les quals no es considera necessària la trobada de les parts implicades. En canvi, la trobada en el procés de mediació representa una fase important de l’actuació–, mediacions sense acord (21) i derivats a d’altres serveis per a una millor resolució de la situació (9). En el 27% dels casos no ha interessat iniciar o continuar el procés –els anomenats interromputs (37) per les parts implicades o pel propi servei– i el 10% restant són els 14 casos que encara continuen oberts.

És molt significatiu l’augment dels casos abordats des de la facilitació, que s’han duplicat en comparació a l’any anterior (12). Aquesta dada és molt positiva, perquè aquest tipus de processos impacten sobre un major volum de persones i permeten treballar situacions que afecten a tota una comunitat, arribant a consensos en temes com ara els impagaments de les despeses comunitàries, la neteja de la comunitat, les obres que s’hi ha de fer o els temes relacionats amb l’ascensor, entre d’altres.

Pel que fa al perfil d’usuari, la proporció d’homes (491) i dones (429) està molt igualada. En relació a l’edat, s’observa com els més actius han estat els que tenen entre 31 i 64 anys (360), seguits dels majors de 65 anys (304), dels que tenen entre 18 i 30 anys (149) i dels menors d’edat (107).

Accions preventives
En l’àmbit de la prevenció, les accions realitzades en el decurs de l’any 2013 han continuat la línia encetada l’any 2010. L’objectiu és anar més enllà de la pròpia intervenció i potenciar la creació de vincles amb la ciutadania. Aquest tipus d’accions preventives pretenen fomentar l’ús d’alternatives pacífiques i dialogants en la gestió dels conflictes.

El volum global d’activitats realitzades en l’àmbit de la prevenció ha disminuït respecte l’any anterior. Tot i així, han estat activitats de gran qualitat i participació, com ara els tallers vivencials amb gent gran La gestió de les emocions i La gestió dels rumors: coses que es diuen... o la participació a la Fira del joc i de l’esport al carrer i a la Xarxa Cívica i Solidària.

Els tallers de formació amb el joves del Programa Qualificat Professional Inicial (PQPI) continuen sent l’activitat més consolidada i important de la tasca preventiva que fa el Servei Municipal de Mediació Ciutadana. I també es valora positivament l’acollida d’alumnes de pràctiques.

En general, els resultats obtinguts en l’eix de la participació són satisfactoris, ja que s’ha aconseguit diversificar el camp d’actuació del servei, fer més visible i propera l’actuació envers la ciutadania i intervenir abans que el conflicte escalés.

Objectius de futur
De cara als propers anys, el servei vol incrementar el volum i l’impacte de les intervencions i reforçar el model d’intervenció de la facilitació com a recurs tècnic a l’hora d’actuar en l’àmbit de les comunitats de veïns.

En l’àmbit de la prevenció, es planteja fer difusió del servei i de la cultura de la mediació per tal d’arribar al major número d’habitants, promocionar la convivència i donar eines als propis ciutadans per resoldre els seus propis conflictes i expandir la gestió positiva.