Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova l'adhesió al manifest per la igualtat i la participació de la dona a l'esport promogut pel Consell Superior d'Esports Tots els grups han donat un suport unànime al manifest del dia Internacional de les Dones. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

El Ple aprova l'adhesió al manifest per la igualtat i la participació de la dona a l'esport promogut pel Consell Superior d'Esports

Tots els grups han donat un suport unànime al manifest del dia Internacional de les Dones.
El Ple municipal del 26 de febrer ha aprovat l’adhesió de l’Ajuntament de Rubí al Manifest per la igualtat i la participació de la dona en l’esport promogut pel Consell Superior d’Esports del Ministeri d’Educació, Política Social i Esport. L’objectiu d’aquest gest és la voluntat de treballar per reduir les diferències existents pel que fa a la participació i la representació de les dones en l’esport. Aquest manifest s’emmarca dintre del Programa Dona i Esport del Ministeri que té per objectiu fomentar la participació de les dones en l’àmbit de l’activitat física i l’esport en igualtat de condicions que els homes, superant els obstacles que dificulten la realitat d’una pràctica amb equitat de gènere en aquest àmbit.

El manifest considera necessari, entre d’altres aspectes, utilitzar les possibilitats de l’esport com a vehicle de formació de les persones i com a transmissor de valors; incloure la perspectiva de gènere en les polítiques de gestió de l’activitat física i l’esport per garantir la plena igualtat d’accés; facilitar l’accés i promoció de les dones en l’esport de competició; fomentar l’ús d’estratègies coeducatives en l’àmbit escolar i esportiu; promoure la investigació en matèria de dona i esport per recolzar polítiques de igualtat efectives en l’esport; reflectir als mitjans de comunicació una imatge positiva de les dones en l’esport sense estereotips de gènere; i animar als patrocinadors per tal que recolzin l’esport femení i els programes que potenciïn la pràctica esportiva de les dones.

El Ple també ha aprovat per unanimitat que l’Ajuntament sol•liciti la delegació de les competències en el procés de preinscripció i admissió d’alumnes i en els Consells de participació de les escoles bressols municipals al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Això permetrà a l’Ajuntament establir criteris en el procés d’admissió, a més dels establerts pel Departament, com ara ser família monoparental, ser família nombrosa, treballar els dos membres de l’unitat familiar.

Pel que fa als Consells de participació, la concessió de la competència implica que l’Ajuntament pugui establir la composició i el funcionament d’aquest òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de les escoles bressols.

Les votacions a la resta dels punts de l’ordre del dia han estat els següents:

ÀREA DE GOVERN

*01GO260209 * DONAR COMPTE DE LA DIMISSIÓ DEL REGIDOR SR. FRANCISCO RODRIGUEZ DÍAZ. RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. ANTONIO SANTIAGO GARCIA, I PETICIÓ A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL DE LA CREDENCIAL DEL NOU CANDIDAT/A A REGIDOR/A

*02GO260209 * NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT A DIFERENTS ORGANISMES (AMPLICACIÓ) (aprovada amb l’abstenció de tots els grups de l’oposició)

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ

*01DU260209 * APROVACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE RUBÍ A L'ÀREA D'ACTUACIÓ 16, AJUST DELS ESPAIS LLIURES I L'EQUIPAMENT, PER PERMETRE LA CONSTRUCCIÓ D'UNA ESCOLA BRESSOL (unanimitat)

ÀREA DE SERVEIS SÒCIOCULTURALS

*02SSC260209 * BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PROMOGUT PER ENTITATS DE RUBÍ ANYS 2009 I SEGÜENTS. (aprovada amb l’abstenció de CIU i ICV-EUiA)

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

*01PEO260209 * APROVACIÓ INICIAL DE LA PROPOSTA DEL REGLAMENT DEL CONSELL DE COMERÇ DE RUBÍ (unanimitat)

MOCIONS

*01MO260209 * MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUIA, PP, CIU I ACR, SOBRE LA REFORMA DE LA PLAÇA DEL DOCTOR GUARDIET I EL PROCÉS PARTICIPATIU INICIAT. (rebutjada amb els vots contraris de l’equip de govern)

*02MO260209 * MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIU SOBRE LA CREACIÓ DE L’AGÈNCIA DE COMERÇ. (retirada)

*03MO260209 * MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIU SOBRE LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE PAGAMENT DE L’AJUNTAMENT ALS SEUS PROVEÏDORS. (retirada)

*04MO260209 * MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE L’EXPULSIÓ DE VENEÇUELA D’UN EURODIPUTAT ESPANYOL. (aprovada amb modificacions amb el vot contrari d’ICV-EUIA i ERC, i l’abstenció de CIU i ACR)

*05MO260209 * MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP SOBRE ELS PREUS DE L’HABITATGE PROTEGIT. (aprovada amb els vots favorables del PP i de l’equip de govern, l’abstenció d’ERC i el vot contrari d’ICV-EUIA)

MOCIONS D’URGÈNCIA
S’han presentat dues mocions d’urgències que han estat finalment aprovades. Una sobre l’ampliació de la Comissió de delimitació del terme municipal i una segona de suport al manifest del Dia de la Dona.