Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Carme García: 'Tornarem a destinar diners per ajudar les famílies que han perdut l’habitatge dins el Pla de mesures extraordinàries 2013' Durant la Taula de desnonaments s’ha donat a conèixer que l’Oficina d’intermediació d’afectats per les hipoteques ha iniciat 279 expedients des que va obrir, el març de 2012. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Carme García: 'Tornarem a destinar diners per ajudar les famílies que han perdut l’habitatge dins el Pla de mesures extraordinàries 2013'

Durant la Taula de desnonaments s’ha donat a conèixer que l’Oficina d’intermediació d’afectats per les hipoteques ha iniciat 279 expedients des que va obrir, el març de 2012.
La Taula especial de desnonaments s’ha reunit aquesta setmana per fer un seguiment de les accions que està portant a terme el Servei d’intermediació d’afectats per les hipoteques, que es va posar en marxa fa gairebé un any. Durant la reunió, l’alcaldessa, Carme García, ha explicat als assistents que “aquest 2013 tornarem a fer un pla de mesures anticrisi amb una dotació significativament superior a la del 2012, que rondarà els 3 milions d’euros, en front als 1,1 milions d’euros del pla de l’any passat”. L’alcaldessa ha estat contundent a l’hora d’assegurar que “aquest nou pla de mesures excepcionals tornarà a destinar una partida per ajudar les famílies que han perdut l’habitatge”. Segons García, “dins de les nostres possibilitats volem ajudar les famílies que ho estan passant més malament”.

L’any 2012, en el marc del Pla de mesures excepcionals de lluita contra la crisi, l’Ajuntament va subvencionar amb 130.000 euros diferents accions de suport a l’accés a l’habitatge. D’una banda, s’han adequat 2 habitatges municipals d’una habitació per incloure’ls dins el parc d’habitatges de lloguer del municipi, adreçats a persones derivades de Serveis Socials. Aquests dos pisos ja estan en servei. I, de l’altra, se n’han adequat 3 més de tres habitacions per a situacions temporals d’urgència. Aquests pisos inclouen el mobiliari mínim i les despeses de subministraments i estan destinats a aquells ciutadans de Rubí en situació d’emergència per manca d’habitatge com a conseqüència d’un desnonament hipotecari. Actualment, aquests pisos estaven desocupats perquè no complien els requisits mínims d’habitabilitat.

A banda, l’Ajuntament també va prestar ajuts per valor de 40.000 euros a les famílies que més estan patint la crisi. Es van concedir complements a les ajudes que el Consell Comarcal ofereix per al servei de menjador escolar, es van oferir ajudes a diverses famílies per pagar els subministraments bàsics de la llar (llum, aigua i gas), així com a la compra d’aliments bàsics, entre d’altres.

I, a la vegada, es va reforçar el Servei d’intermediació amb 20.000 euros amb un suport jurídic addicional. Aquest nou servei s’adreça a tots aquells ciutadans i ciutadanes amb risc de perdre l’habitatge, amb dificultats de pagament, risc d’exclusió social i situació d’emergència de manca d’habitatge.

L’alcaldessa ha recordat que el Ple de l’Ajuntament de Rubí va ser el primer d’Espanya en sol·licitar la dació en pagament i un dels primers en crear una oficina de mediació per a hipoteques.

279 expedients
Des del mes de març de 2012, el Servei d’intermediació d’afectats per les hipoteques ha iniciat un total de 279 expedients. D’aquests, 15 estan pendents de realitzar la primera entrevista al servei, 59 estan pendents de dur a terme la primera entrevista amb l’entitat bancària, 7 han d’aportar algun tipus de documentació, 60 estan pendents de resposta per part de l’entitat, 28 més han de decidir si accepten o no la proposta que els ha fet l’entitat bancària, en 14 casos no s’ha arribat a cap acord entre usuari i entitat i els 96 restants ja estan arxivats.

L’entitat de la qual hi ha més usuaris que han acudit al Servei d’intermediació és Catalunya Caixa (31,40%), seguida d’UNNIM (14,97%), BBVA (8,69%) i BANKIA (8,21%). Pel que fa als préstecs sol·licitats, predominen els que oscil·len entre els 150.000 i els 199.999 euros (29,67%) i entre els 200.000 i els 249.000 euros (26,92%). Es tracta, en la gran majoria de casos, d’habitatges que es van comprar durant el “boom immobiliari” a un preu desorbitat.

Pel que fa als anys durant els quals es pot retornar el préstec, la meitat dels casos (51,55%) estan en la franja d’entre 25 i 30 anys, seguits de la franja d’entre 31 i 40 anys (38,51%). Això dificulta molt la renegociació dels crèdits, ja que no es pot ampliar el nombre d’anys quan la xifra pactada inicialment ja era molt elevada.

Un 60,23% dels casos que han acudit al Servei d’intermediació tenen una quota hipotecària mensual d’entre 500 i 1.000 euros; un 25,57% paguen més de 1.000 euros al mes i el 14,20% restant, menys de 500 euros.

Pel que fa als ingressos actuals de la unitat familiar, un 41,57% tenen diversos ingressos (diversos membres de la família disposen de contracte de treball, de prestació d’atur, d’algun tipus d’ajut, etc.); un 19,66% disposen de contracte de treball; un 14,04% reben algun ajut; un 13,48% no tenen cap ingrés; un 5,06% estan a l’atur; un 3,37% reben una pensió i un 2,81% perceben altres ajuts (pensions alimentàries, ingressos per lloguer, etc.).

Durant l’any 2012, els Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí han atès 239 usuaris amb manca d’habitatge, 229 amb problemàtica de desnonaments i 163 amb problemàtiques d’habitatge deficient (persones a qui els estaven a punt de tallar el subministrament de llum, gas i/o aigua per manca de pagament d’algun rebut). Per pal·liar aquestes dificultats, s’han destinat un total de 114.325,79 euros en ajuts econòmics per pagar deutes de lloguer (78.270,90 euros), per pagar habitacions (5.255 euros) i per sufragar deutes de subministraments (30.799,89 euros).

Nova prestació d’urgència de la Generalitat
La Generalitat de Catalunya ha traspassat la gestió administrativa dels Ajuts d’especial urgència a les Oficines Locals d’Habitatge, una gestió que fins ara es feia des de les oficines de Benestar Social de la Generalitat. En els casos detectats des de Serveis Socials es continuarà recollint la documentació a Serveis Socials i seguidament es traspassarà a l'Oficina Local d'Habitatge per la gestió en l'aplicatiu de la Generalitat. Els casos de deutes hipotecaris que es detecten al Servei d'Intermediació es tramitaran directament des de PROURSA.

A més, el Govern català ha inclòs en els Ajuts d’especial urgència un nou ajut per a aquelles persones que han perdut el seu habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament per impagament de lloguer, d’execució hipotecària o de dació en pagament però que han aconseguit un habitatge de lloguer i tenen problemes per pagar la fiança, els subministraments o alguna quota del lloguer.

Conveni per a la creació d’un fons social d’habitatge
El passat 17 de gener es va signar a Madrid el “Convenio para la creación de un fondo social de viviendas”. El conveni l’han signat el Govern espanyol, la Federació Espanyola de Municipis, una trentena d’entitats financeres i representants de la Plataforma del tercer sector.

El conveni estableix que, en compliment del decreto ley 27/2012 de medidas urgenes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, es posin uns 6.000 habitatges a tot el territori espanyol en lloguer social per part de les entitats de crèdit. Els Ajuntaments s’han d’adherir al conveni, que preveu que els consistoris puguin establir convenis particulars amb les entitats financeres per veure de quina manera poden col·laborar en aquesta iniciativa (recollir la documentació necessària, etc).

De moment encara no se sap quants pisos s’hauran de posar en lloguer social a Rubí, però la Junta de Govern Local ja ha aprovat l’adhesió al conveni per tal de poder optar a aquests habitatges.