Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Al maig, comença el període per lliurar les sol·licituds pels ajuts de menjador escolar de la Generalitat Aquest curs, s’han atorgat 666 ajuts a famílies a través del Consell Comarcal del Vallès Occidental. https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Al maig, comença el període per lliurar les sol·licituds pels ajuts de menjador escolar de la Generalitat

Aquest curs, s’han atorgat 666 ajuts a famílies a través del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
A partir del pròxim 6 maig, les famílies que vulguin demanar un ajut econòmic per utilitzar el menjador escolar dels centres escolar on estiguin matriculats els seus fill/es, ja podran lliurar tota la documentació que es demana amb la corresponent sol·licitud, que s’ha de presentar a les Oficines de Serveis Socials, ubicades a la Rambleta Joan Miró, s/n, fins al 17 de maig.

Aquests ajuts econòmics, que atorga la Generalitat de Catalunya cada any a través dels consells comarcals, entitat que supervisa el compliment de les condicions establertes de cada sol·licitud individual, poden ser demanats per les famílies que no tenen dret a la gratuïtat del servei amb fills/es matriculats en centres escolars públics i concertats (en places reservades), des de P3 a 6è de primària, empadronats a la ciutat, i que no tinguin deutes de menjador escolars d’anys anteriors. La quantia concedida és de 3.30 € per àpat (o de 1.65 € en cas d’absència), que s’abona directament a l’Ajuntament. Les llistes es coneixeran a través dels centres escolars un cop començat el curs escolar 2013-2014. Per al curs actual, s’han concedit ajudes de menjador a 666 famílies, de 820 sol·licituds rebudes a la ciutat.

La documentació que s’ha adjuntar, signada pel tutor/a i/o responsable legal de l’alumne, està relacionada amb la situació econòmica de tots el membres de la unitat familiar majors de 16 anys, així com les dades d’aquesta unitat familiar:

1.- Documentació econòmica:

  • Fulls de salari o certificat equivalent dels últims 3 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud.
  • En cas d’atur, certificat del Servicio Público de Empleo Estatal amb els períodes d’inscripció i recepció de presentacions i/o subsidis per atur i la quantitat percebuda en els 3 mesos anteriors a presentar la sol·licitud. Els pensionistes hauran de presentar el certificat de pensió i els autònoms o empresaris, la darrera declaració del l’IRPF.
  • Justificant de qualsevol altre tipus d’ingrés i si no es poden acreditar cap de les anteriors circumstàncies, declaració jurada d’ingressos.
  • Últim rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi l’alumne, o declaració jurada del pagament d’un lloguer si no es pot justificar documentalment.

2.- Documentació sociofamiliar:

  • DNI/NIE, permís de residència o passaport del sol·licitant.
  • Certificat municipal de convivència de la unitat familiar i llibre de família o altres documents que acreditin la filiació. En el cas de representació legal o acolliment del/la menor beneficiari/ària, documentació acreditativa.
  • En el cas de situació familiar de separació, document que determini aquesta situació.
  • Si l’alumne està escolaritzat en un centre privat concertat, la resolució del/la director/a del serveis territorials al Vallès Occidental del Departament d’Ensenyament.
  • Documentació que acrediti la impossibilitat de fer-se càrrec de l’alumne durant el migdia per part dels pares, mares, tutors legals, etc.

Més informació