Sou a: Inici / Ajuntament / Arxiu municipal / Consulta'ns

Consulta'ns

Consulta arxiuCondicions per a la consulta
La consulta és lliure i gratuïta i qualsevol persona física o jurídica pot accedir-hi. Tot i que l’ordenament jurídic de l’administració pública intenta garantir la transparència informativa, l’accés té limitacions indiferentment del suport en què es trobin les dades.

Hi haurà restriccions quan les dades que contenen els documents afectin la intimitat de les persones, quan prevalguin raons d’interès públic, hi hagin interessos de terceres persones més dignes de protecció o aquests documents es regulin per normativa pròpia (art. 37.4, Llei 30/92). En aquests casos, s’haurà de seguir el que la legislació estableixi per a cada tipus de consulta.
També, es pot donar el cas que l’estat de conservació de la documentació impedeixi la seva consulta.
Us recomanem que primer us poseu en contacte amb nosaltres per poder agilitar la consulta.


Consulta volumsCondicions per a la reproducció
Es fan fotocòpies i/o reproducció digitals, sempre i quan no existeixi risc de malmetre l’original o no hi hagi cap restricció observada en la normativa vigent. En els casos que sigui adient, l’usuari/a s’haurà de comprometre a complir amb el que es requereixi en la propietat intel•lectual i protecció de dades.

Els preus estan marcats per l’Ordenança fiscal núm. 18 “Taxa per expedició de documents administratius”.

  • Compartir