Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Unes 1.400 famílies han obtingut el nou carnet per fer aportacions a les deixalleries municipals A través d’una pàgina web, les persones usuàries del servei poden fer el seguiment del nombre de visites a la instal·lació de Cova Solera i als punts mòbils, entre d’altres https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/unes-1-400-families-han-obtingut-el-nou-carnet-per-fer-aportacions-a-les-deixalleries-municipals/@@images/image/preview

Unes 1.400 famílies han obtingut el nou carnet per fer aportacions a les deixalleries municipals

A través d’una pàgina web, les persones usuàries del servei poden fer el seguiment del nombre de visites a la instal·lació de Cova Solera i als punts mòbils, entre d’altres
Algunes aportacions fetes a la deixalleria de Cova Solera poden ser bonificables (foto: Ajuntament de Rubí).
Algunes aportacions fetes a la deixalleria de Cova Solera poden ser bonificables (foto: Ajuntament de Rubí)

Des de mitjans de gener, els rubinencs i les rubinenques que vulguin fer aportacions a les deixalleries municipals de la ciutat cal que tramitin el nou carnet d’usuari. Durant aquest primer mes de funcionament del nou sistema d’identificació, s’han expedit uns 1.400 carnets virtuals.

El nou carnet digital, que substitueix el que hi havia fins ara i que va caducar a finals de desembre de 2019, es pot sol·licitar la propera vegada que s’utilitzi el servei. Només cal facilitar al personal de la deixalleria l’adreça del domicili i un correu electrònic, a través del qual es rebrà el carnet en format digital, així com les claus d’accés per entrar a la plataforma https://rubi.deixalleria.cat. En aquesta web, les persones usuàries podran fer el seguiment de les aportacions associades al seu domicili. Si hi ha diferents persones que conviuen al mateix habitatge i que fan ús de la deixalleria per separat, compartiran el carnet, ja que aquest estarà associat a la vivenda.

Tal com recull l’ordenança fiscal núm. 16, les persones que fan ús de la deixalleria de Cova Solera tenen dret a reduccions a la taxa de residus en funció del nombre de vegades que la visitin, sempre que mostrin el carnet d'usuari associat al seu habitatge. A través de la plataforma web, cada família també podrà conèixer el percentatge de reducció a la taxa que li pertoca segons les aportacions realitzades.

Amb la posada en marxa d’aquest nou sistema es millora la gestió de les bonificacions i es facilita que la ciutadania pugui consultar en tot moment les aportacions fetes.

Quins residus permeten obtenir bonificacions?
Només s'aplicaran reduccions a la taxa per les aportacions dels residus que no es poden llençar als contenidors de paper i cartró, vidre, envasos, matèria orgànica o resta ubicats a la via pública. 

Així, s’obtindran bonificacions si es porta oli de cuina i de cotxe; ferros i metalls voluminosos; vidre pla (miralls, finestres...); fibrociment amb amiant (prèvia recollida del kit de prevenció de riscos); electrodomèstics; ferralla; runa; pneumàtics; branques i restes d’esporga; material electrònic gran; vernissos, dissolvents i pintures; roba i calçat; frigorífics i electrodomèstics amb CFC; cartró de gran format, mobles i fusta; i altres residus especials (líquid de frens, anticongelants, biocides, pesticides, productes tòxics...) a la deixalleria de Cova Solera.

Un mínim de 3 aportacions anuals donarà dret a un 3% de reducció de la taxa de residus. Si es realitzen entre 4 i 19 aportacions, s’augmentarà un 1% la bonificació per cada visita. El màxim establert a l’ordenança és una bonificació del 20% per a més de 19 aportacions. Només incrementaran el percentatge de reducció de la taxa les aportacions de residus que es realitzin en diferents dies de l'any, independentment del volum o del nombre dels mateixos.