Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un 83% de la ciutadania es mostra satisfeta de viure a Rubí Els autobusos urbans i l’illa de vianants són dos dels aspectes del municipi més ben valorats pels rubinencs i rubinenques, amb un 7,1 i un 6,92 respectivament https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Un 83% de la ciutadania es mostra satisfeta de viure a Rubí

Els autobusos urbans i l’illa de vianants són dos dels aspectes del municipi més ben valorats pels rubinencs i rubinenques, amb un 7,1 i un 6,92 respectivament

L’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez, i el gerent de Vox Populi Recerca, Jordi Palau Perearnau (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres).
L’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez, i el gerent de Vox Populi Recerca, Jordi Palau Perearnau (foto: Ajuntament de Rubí – Localpres)

Un 83% de la població mostra una satisfacció alta o mitjanament alta de viure a Rubí. Així es desprèn de l’enquesta de l'Estudi de satisfacció ciutadana i coneixement de la ciutat de Rubí que ha fet públic l’Ajuntament. Aquest estudi es realitza cada any des del 2016 i posa de relleu l’opinió dels veïns i veïnes sobre la ciutat, els serveis municipals i l’evolució del municipi, mitjançant un qüestionari consensuat i redactat per responsables municipals del Gabinet d’Estudis i Estadístiques de Gerència de l’Ajuntament de Rubí.

L’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez, ha explicat que una de les dades més rellevants és l’alta satisfacció de la ciutadania per viure a Rubí: “Ens omple d’orgull veure com el treball i l’esforç per millorar dia a dia la nostra ciutat té un reflex en l’estudi realitzat per Vox Populi”. La primera edil ha comentat que els autobusos urbans ─obtenen una nota d’un 7,10─ són el que millor valora la ciutadania, igual que en anys anteriors, assegurant: “Coneixeu l’esforç que ha fet aquest Ajuntament el darrer any perquè, a més de fer de RubíBus un transport públic de primera, també sigui més barat per a la ciutadania. Aquest estudi també posa de manifest l'encert que ha estat ampliar l'illa de vianants ja que s'han creat nous espais que la ciutadania utilitza i gaudeix”.

Martínez també s'ha felicitat per l'opinió que tenen els veïns i veïnes de Rubí sobre les porpostes de lleure: "Que es valori la Festa Major i el Primavera Pop és un altra qüestió que ens satisfà. Treballem per oferir un oci de qualitat per a totes les edats i aquests resultats ens indiquen que hem de seguir per aquest camí"

En canvi, hi ha aspectes que la ciutadania no ha valorat de forma tan òptima, “fet que ens permet prendre nota per tal de poder donar una millor resposta als rubinencs i les rubinenques”. Una d’aquestes qüestions és l’aparcament, que suspèn amb una nota de 2,91. Segons Martínez, “crida especialment l’atenció, tenint en compte que durant aquest mandat s’ha eliminat la zona blava del municipi. Som l’única ciutat gran de l’entorn que no té zona blava, on gairebé la totalitat de places d’estacionament són lliures, a excepció de les poques que hi ha de zona taronja i que serveixen de places de curta estada per afavorir les compres a espais comercials propers”.

Un altre aspecte que la ciutadania demana al Consistori que millori és l’oci dels i les joves. En aquest sentit, l’Ajuntament ja ha fet esforços per tal de dotar a la població més jove d’una oferta atractiva. La Torre Bassas és l’epicentre d’aquesta activitat ─aconsegueix una nota molt alta a l’estudi─, però l’oci juvenil és una tasca que no correspon només a l’àmbit públic i hores d’ara, segons l’alcaldessa, falta una oferta privada d’oci a la ciutat.

La seguretat és una altra de les qüestions que més crítiques generen. “A la darrera Junta Local de Seguretat va quedar clar que Rubí és una ciutat segura, fins i tot molt més que altres ciutats de l’entorn. Però cal traslladar la contundència de les dades que dijous passat ens donaven els Mossos d’Esquadra i la Policia Local a la ciutadania perquè tinguin aquesta major percepció de seguretat”, ha argumentat Ana María Martínez Martínez.

  

Dades que revela l’estudi

Pel que fa a diferents aspectes del municipi, destaca que els rubinencs i rubinenques valoren amb la nota més alta els autobusos urbans (7,10 ─l’any passat era d’un 6,42─), l’illa de vianants (6,92), l’oferta comercial (6,78), la senyalització viària (6,74) i l’estat general de la ciutat (6,54). En canvi, no són tan ben valorats l’aparcament (2,91) i l’oferta d’activitats per a joves (4,34) i per a infants (4,36).

L’estudi també reflecteix que la sensació de seguretat entre la població és superior en l’entorn més proper al ciutadà i ciutadana. Per exemple, el 94% se senten segurs o molt segurs a les seves llars (amb una nota de valoració mitjana de 7,42); el 68,5% manté aquesta sensació de seguretat al seu barri (nota mitjana de 5,64) i un 55,3% al conjunt de la ciutat (nota mitjana de 4,93). Per sexes, els homes se senten més segurs que les dones i per grups d'edat, els joves se senten lleugerament més segurs que la gent gran.

Els temes que més preocupen a la ciutadania són la delinqüència i la sensació d’inseguretat (66,6%), el transport privat i l’aparcament (54,2%) i la neteja i el manteniment (52,7%), entre d’altres ─aquests valors no són sumatoris─.

Pel que fa al coneixement i valoració de projectes i activitats culturals, treuen un notable LOS40 Primavera Pop (7,46), la Fira de Nadal (7,29), el festival RRandom (7,14) i la Festa Major (7,09). En canvi, la programació del Teatre Municipal La Sala ha baixat la nota (5,14).

Quant a la visió de la ciutat en relació a l’any anterior, l’opinió majoritària és la dels que la veuen igual o millor (73%) en front als que la veuen pitjor (27%).

Pel que fa a l’acció de l’Ajuntament el darrer any, la ciutadania considera que l’actuació del Consistori ha estat correcta, bona o molt bona en un 74,2%. En canvi, el 24% la valora negativament (només un 1,7% la valora com a molt negativa).

Quant a l’illa de vianants com a espai per a passejar i comprar, un 89,5% de la ciutadania en fa una valoració positiva, amb una nota mitjana de 7,04.

Pel que fa a les persones que manifesten conèixer l’existència de l’Ordenança que regula els vehicles de mobilitat personal (VMP), un 36,8% sap que existeix i per a què serveix; un 35,8% sap que existeix però no sap què regula exactament; i un 27,4% no en té coneixement.

L’enquesta també pregunta sobre les millores fetes a les diferents urbanitzacions. Un 13,4% de la ciutadania manifesta tenir coneixement d’aquests nuclis de població i de les actuacions que s’hi han realitzat, enfront al 36% que diu que sap que són un territori molt gran però que no en saben gran cosa i el 48,9% que afirma no saber-ne res.

Pel que fa al consum energètic, el 15% coneix els sistemes de plaques fotovoltaiques per generar electricitat; el 52,7% sap que existeix aquesta tecnologia però no sap ben bé com funciona i el 31,5% ho desconeix. I en quant als canvis aplicats a l’enllumenat públic que ha fet recentment l’Ajuntament, substituint llums de vapor per LED, la valoració mitjana de la ciutadania és de 7,12 punts. 

La gestió dels residus és un altre dels aspectes que apareixen a l’enquesta. Un 97,9% de la ciutadania valora normal, bé o molt bé el model actual de recollida selectiva que es fa a Rubí.

La COVID-19 segueix preocupant la ciutadania. Un 61,1% es mostra preocupada o molt preocupada pels efectes de la pandèmia. 

Pel que fa als serveis municipals, la Font del Ferro és qui treu millor nota (8,47), seguida del Rubí Forma (7,97), el Rubí Brilla (7,96), l’espai jove Torre Bassas (7,86), l’Oficina de Serveis a l’Empresa (7,25) i les escoles bressol (7,22), tots ells amb un notable.

La transparència també està ben valorada. Un 74,7% considera que el Consistori és normal, bastant o molt transparent i només un 20% considera que ho és poc (17,7%) o gens (2,6%).

Pel que fa al coneixement de l’alcaldessa i l’equip de govern, el 65,2% coneix la primera edil, sent les dones les que tenen un coneixement superior als homes. Quant a la seva valoració, un 69% puntua per damunt de 5 ─un 22% li posa una nota de notable o excel·lent─.

L’univers d’estudi ha estat el conjunt de persones residents a Rubí de 16 i més anys (62.129 habitants). S’ha enquestat una mostra de 419 persones residents a Rubí, mitjançant un procés aleatori d’entrevistes domiciliàries, amb una distribució de la mostra proporcional als habitants per districtes, gènere i trams d’edat. El treball de camp el va realitzar un equip de 9 enquestadors i enquestadores de l’empresa Vox Populi Recerca entre el 22 d’octubre i el 8 de novembre de 2022.

   

Nou focus group

Aquest any, igual que es va fer l’any passat, l’estudi es complementarà amb un focus group. Es tracta d’una tècnica de dinamització grupal que permet conèixer els matisos de les valoracions fetes per la ciutadania en el marc de l’enquesta i aconseguir informació complementària per millorar els serveis municipals i les polítiques públiques

Aquesta dinàmica de grup es realitzarà els dies 8, 9 i 15 de març i se centrarà en tres segments de població: ciutadania en general, joves d’entre 14 i 18 anys i gent gran de més de 65 anys.

Les persones interessades a participar-hi hauran d’enviar un correu electrònic a gabinetestudisestadistics@ajrubi.cat.

  

Objectius de Desenvolupament sostenible