Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Últims dies perquè les empreses i comerços de Rubí puguin demanar l’exempció o reducció de la taxa d’escombraries La documentació per optar a les bonificacions es pot presentar a la FUER, l’OAC del Centre i l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/ultims-dies-perque-les-empreses-i-comercos-de-rubi-puguin-demanar-l2019exempcio-o-reduccio-de-la-taxa-d2019escombraries/@@images/image/preview

Últims dies perquè les empreses i comerços de Rubí puguin demanar l’exempció o reducció de la taxa d’escombraries

La documentació per optar a les bonificacions es pot presentar a la FUER, l’OAC del Centre i l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació

Les bonificacions depenen del tipus de residu.
Les bonificacions depenen del tipus de residu

Fins a finals d’aquest mes, les empreses i comerços de la ciutat poden demanar l’exempció o reducció de la taxa anual que abonen a l’Ajuntament per la recollida, tractament i eliminació de residus procedents de les activitats comercials i no industrials. Aquests beneficis fiscals es concedeixen als comerços i indústries que disposen d’un gestor de residus privat acreditat per l’Agència Catalana de Residus.

Les bonificacions s’apliquen per cada fracció de residus (cartró, paper, vidre, envasos i matèria orgànica) que s’acrediti que es gestiona. Les quantitats bonificades poden anar des dels 44 euros fins als 132 euros, en funció de la fracció per a la qual es demani l’exempció i de l’activitat que desenvolupa l’empresa i/o comerç sol·licitant.

Segons l’ordenança que regula aquest tipus d’exempcions i reduccions, es consideren residus comercials els generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis, així com els residus originats a la indústria que, d’acord amb la Llei de residus, tenen la consideració d’assimilables als municipals.

El 31 de gener finalitza el termini
Els comerços i empreses interessats a sol·licitar aquestes bonificacions han de presentar la documentació requerida com a molt tard el 31 de gener. Cal que lliurin una instància i el certificat de l’empresa que gestiona els residus, especificant el contracte signat amb l’empresa interessada i la seva durada, que no podrà ser inferior a un any. La instància haurà d’anar acompanyada d’una sol·licitud emplenada i signada per l’administrador a nom de la societat, una fotocòpia del CIF de la societat, del DNI de l’administrador, de l’escriptura de poders de la societat i d’un certificat del gestor privat amb les seves dades.

Tota aquesta informació es pot lliurar a través de la Finestreta Única Empresarial (c/ Can Serra, 3 PAE CIT 5B La Llana, fuer@ajrubi.cat), l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) del Centre (c/ Narcís Menard, 13-17) o l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (pg. Pau Claris 38-40).