Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

S’obre el termini per optar a vuit habitatges de protecció oficial del c/ Lepant en règim de lloguer amb opció de compra Les sol·licituds s’han de presentar a les oficines de PROURSA, ubicades al c/ General Prim, 33-35, abans del 20 de febrer https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/s2019obre-el-termini-per-optar-a-vuit-habitatges-de-proteccio-oficial-del-c-lepant-en-regim-de-lloguer-amb-opcio-de-compra/@@images/image/preview

S’obre el termini per optar a vuit habitatges de protecció oficial del c/ Lepant en règim de lloguer amb opció de compra

Les sol·licituds s’han de presentar a les oficines de PROURSA, ubicades al c/ General Prim, 33-35, abans del 20 de febrer

Actualment, vuit pisos de les promocions del carrer Lepant estan disponibles.
Actualment, vuit pisos de les promocions del carrer Lepant estan disponibles

L’Ajuntament de Rubí ha obert el període de presentació de sol·licituds per a optar al  lloguer amb opció de compra de 8 habitatges de protecció oficial de les promocions del carrer Lepant que han quedat lliures, tots ells de dues habitacions. Les sol·licituds s'han de presentar, abans del 20 de febrer d’enguany, a les oficines de PROURSA, situades al c/ General Prim 33-35, 4a planta.

El termini del contracte de lloguer serà de tres anys en règim d’opció de compra, ampliable a dos anys més a criteri de l’IMPSÒL. Els preus de l’arrendament d’aquests habitatges, que ronden els 360 euros al mes, es fixen pels mòduls vigents, ajustat a normativa, de 5’5 euros/m2 pel que fa als habitatges i de 2,4 euros/m2 pel que fa a les places d’aparcament i trasters. Aquest mòdul estarà subjecte a variacions si es produïssin canvis en la normativa legal aplicable.

Requisits d’accés
Les persones que vulguin optar a un d’aquests vuit habitatges han de complir tot un seguit de requisits:

  • Estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya. 
  • Que la persona sol·licitant estigui empadronada a Rubí, amb un any d’antiguitat continuada, i que aquesta es mantingui durant tot el període fins a l’adjudicació definitiva; o bé que treballi a la ciutat des de fa un any.
  • Els ingressos de la unitat de convivència han de ser superiors a 9.000 €, en còmput anual de l’any 2013 (ingressos bruts) o el que correspongui en cada convocatòria.
  • Que els ingressos de la unitat de convivència ponderats siguin inferiors a 4,21 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC): Zona A. 1 persona: 44.730,86 euros / 2 persones: 46.114,29 euros / 3 persones: 48.097,70 euros), en còmput anual de l’any 2013.
  • Que les persones que consten a la sol·licitud no siguin titulars del ple domini sobre algun habitatge lliure o protegit. S’exceptua el propietari o copropietari que acrediti de forma fefaent que no pot fer ús del seu habitatge.
  • Que les persones no siguin arrendatàries d’un habitatge amb protecció oficial (HPO) en el moment de la signatura del contracte.
  • Si es resulta adjudicatari, fer una declaració de responsabilitat conforme es destinarà l’habitatge a domicili habitual i permanent, d’acord amb el Pla per al dret a l’habitatge.