Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

S’obre el termini de consulta pública previ a la modificació del Reglament del Registre d’habitatges buits de Rubí L’actual reglament, aprovat per l’Ajuntament de Rubí el 2021, ha d’adaptar-se a la nova normativa en matèria d’habitatge https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

S’obre el termini de consulta pública previ a la modificació del Reglament del Registre d’habitatges buits de Rubí

L’actual reglament, aprovat per l’Ajuntament de Rubí el 2021, ha d’adaptar-se a la nova normativa en matèria d’habitatge

La Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge incorpora novetats que influeixen en l’abordatge dels habitatges buits (foto: Ajuntament de Rubí).
La Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge incorpora novetats que influeixen en l’abordatge dels habitatges buits (foto: Ajuntament de Rubí)

L’Ajuntament ha obert a consulta pública la modificació del Reglament del Registre municipal d’habitatges buits de Rubí. L’actualització d’aquest text, aprovat el 22 de juliol de 2021, té com a objectiu adaptar-lo a la nova Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge, fer-lo més flexible i aclarir-ne el procediment. La ciutadania disposarà fins al 27 d’octubre per fer-hi les seves aportacions a través de la plataforma Participa Rubí.

La Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge regula el contingut bàsic del dret de propietat de l’habitatge en relació a la seva funció social, que inclou el deure de destinar-lo a l’ús habitacional. Alguns dels seus punts repercuteixen de manera directa en el funcionament del Registre d’habitatges buits, fent necessària la seva actualització:

La nova llei canvia la definició de gran tenidor, que ara es descriu com una persona física o jurídica titular de més de deu immobles urbans d’ús residencial o d’una superfície construïda de més de 1.500 m2 d’ús residencial, tot i que faculta les comunitats autònomes a reduir aquest nombre d’immobles urbans d’ús residencial fins a cinc o més en aquells municipis declarats com a zones de mercat residencial tensionat. Aquest és el cas de Rubí, segons la resolució dictada per la secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya aquest mateix any.

El text també estableix que els grans tenidors a les zones de mercat tensionat tenen l’obligació de col·laborar amb les administracions públiques i subministrar-los informació sobre l’ús i la destinació dels habitatges de la seva titularitat que es trobin en aquestes zones de mercat residencial tensionat.

Un altre punt especialment significatiu de la llei és el que fa referència als recàrrecs que es poden aplicar a l’impost de bens immobles (IBI) d’aquells habitatges declarats buits. Actualment aquest gravamen és del 50%; amb la nova llei, podrà ser de fins al 100% quan el període de desocupació sigui superior a tres anys o fins i tot del 150% en cas d’immobles que pertanyin a titulars de dos o més propietats d’ús residencial que es trobin desocupades en el mateix terme municipal.

L’elaboració d’un Registre d’habitatges buits és essencial per poder planificar i aplicar mesures per incentivar la incorporació d’aquests immobles al mercat de lloguer i fomentar així la seva funció social, així com per ampliar l’actual oferta de lloguer assequible i garantir a tothom el dret a un habitatge digne.

Objectius de Desenvolupament sostenible