Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Rubí Forma impulsa el tecnotalent de les persones emprenedores i de les empreses de la ciutat La iniciativa ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc del programa específic "Treball, Talent i Tecnologia" https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Rubí Forma impulsa el tecnotalent de les persones emprenedores i de les empreses de la ciutat

La iniciativa ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc del programa específic "Treball, Talent i Tecnologia"

El programa es focalitzarà en les cadenes de valor de negoci Salut i indústria auxiliar i Alimentació i indústria auxiliar (foto: Ajuntament de Rubí).
El programa es focalitzarà en les cadenes de valor de negoci Salut i indústria auxiliar i Alimentació i indústria auxiliar (foto: Ajuntament de Rubí)

Rubí Forma posa en marxa el programa Rubí impulsa el tecnotalent (Treball, Talent i Tecnologia) amb l’objectiu de promoure el treball digne, la millora competencial del talent local i el creixement econòmic sostenible del teixit empresarial a través de la tecnologia. L’Ajuntament ha rebut una subvenció de 197.262,97 euros de la Diputació de Barcelona per als anys 2021 i 2022, en el marc del programa específic Treball, talent i tecnologia, que s’inclou al Pla de Concertació “Xarxa Governs Locals 2020-2023”.

Amb Rubí impulsa el tecnotalent, el Consistori vol promoure la tecnologia com a motor transformador de les persones, les empreses i institucions per a construir un model de creixement sostenible, innovador i competitiu que minimitzi les desigualtats socials. El programa contempla un pla d’actuació amb la voluntat de donar resposta els efectes i necessitats derivades de l’actual context pandèmic, tant de les persones com de les empreses i emprenedors/es del municipi.

Es tracta de fomentar les vocacions industrials i la major presencia de les dones en l’àmbit tecnicocientífic, amb una visió estratègica de futur i implementant noves eines metodològiques de prospecció i anàlisi del sector econòmic basades en la identificació de cadenes de valor de negocis.

Amb aquest programa, Rubí Forma persegueix diferents objectius específics:

  • Impulsar estratègies, reptes de futur i plans d’acció de les empreses perquè assoleixin un creixement competitiu i sostenible i s’encaminin cap a la indústria 4.0 per augmentar la maduresa tecnològica i digital.
  • Millorar l’ocupabilitat de les persones treballadores gràcies a l’adquisició de competències adreçades a vocacions industrials i als àmbits tecnològics amb més oportunitats d’ocupació, amb un acompanyament a la inserció.
  • Programar i realitzar accions formatives tecnicoprofessionals que donin resposta a les diferents necessitats i requeriments detectats en les empreses i un augment de talent humà amb una dinàmica de codisseny.
  • Impulsar la quantitat i la qualitat de l’ocupació de persones aturades i les afectades per la crisi de la COVID-19.

El projecte es focalitzarà en dues cadenes de valor de negoci: d’una banda, Salut i indústria auxiliar i, de l’altra, Alimentació i indústria auxiliar. Totes dues presenten un volum de negoci de +700.000,00 euros, un elevat nombre total de persones treballadores (3.420 + 2.746), aborden serveis i productes essencials que poden implicar potencial de creixement, i poden permetre identificar grups d'empreses amb reptes comuns, plans d'acció, projectes de desenvolupament estratègic i iniciatives de millora de competitivitat futura.

 

Qui hi podrà participar?

Rubí impulsa el tecnotalent s'adreçarà tant a persones com a empreses.

En el primer cas, hi podran participar aquelles persones que tinguin interès i/o la necessitat d'orientar-ser a vocacions professionals de futur, amb alta demanda i de qualitat, que estiguin en edat de treballar (entre 16 i 64 anys), tinguin un nivell formatiu mínim d'ESO i comptin amb les següents casuístiques: aturades DONO (demandants d'ocupació no ocupades) i altament afectades per la crisi de la COVID-19, en actiu amb una precarietat en la seva ocupació o en situació d'inactivitat que necessitin definir el seu projecte professional. Els grups de joves i dones en qualsevol casuística relacionada tindran preferència.

El pla d'acció contempla també accions d'informació i sensibilització preventives entre els grups de nois i noies joves escolaritzats al primer curs de Batxillerat.

També es tindrà en compte la possibilitat de participació d'aquelles persones que no puguin acreditar el nivell mínim de formació requerit, però que el seu bagatge d'experiència laboral ho permeti.

L’altre públic al que s’adreça el programa són les empreses que pertanyen a les cadenes de valor de negoci en les quals es focalitza el projecte i que tinguin les següents casuístiques: en procés de digitalització, amb necessitats de nous perfils professionals o amb necessitat de definir nous reptes de futur.