Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Primera reunió del Consell Assessor i Consultiu de ‘Rubí, Serveis de Comunicació Audiovisual’ Aquest òrgan, format per 12 membres, haurà de ser escoltat durant el procés de redacció del contracte programa plurianual https://www.rubi.cat/ca/actualitat/noticies/primera-reunio-del-consell-assessor-i-consultiu-de-2018rubi-serveis-de-comunicacio-audiovisual2019/@@images/image/preview

Primera reunió del Consell Assessor i Consultiu de ‘Rubí, Serveis de Comunicació Audiovisual’

Aquest òrgan, format per 12 membres, haurà de ser escoltat durant el procés de redacció del contracte programa plurianual

Nou dels dotze membres que formen el Consell Assessor han assistit a la primera trobada d’aquest òrgan (foto: Localpres).
Nou dels dotze membres que formen el Consell Assessor han assistit a la primera trobada d’aquest òrgan (foto: Localpres)

Aquest dijous s’ha reunit per primera vegada el Consell Assessor i Consultiu de ‘Rubí, Serveis de Comunicació Audiovisual’, la nova forma jurídica sota la qual funciona Ràdio Rubí des de la seva aprovació al Ple municipal del 30 d’octubre d’enguany. La constitució d’aquest òrgan, que té com a principals funcions orientar i donar la seva opinió sobre alguns aspectes relacionats amb la comunicació d’aquest mitjà municipal, és un dels requisits que exigeix la llei del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) per garantir la pluralitat i rigor dels mitjans públics.

El Consell Assessor i Consultiu de ‘Rubí, Serveis de Comunicació Audiovisual’ està integrat per 12 membres: un representant proposat per cada grup municipal amb experiència en comunicació –Pere Martínez (PSC), Eduardo Deglané (PP), Joan Pere Le Bihan (CiU), Purificación Barceló (ICV-EUiA), Joaquim Rubio (ERC) i Antoni Marcet (ACR)–, dos representants de les entitats associatives de la ciutat –Josep Puigventós i Tamara Shboul–, dues persones representatives del teixit comercial i econòmic del municipi –Anna Vallhonrat i Jordi Gatell–, i dos periodistes de Rubí amb reconeixement dins i fora de la ciutat i que no desenvolupin la seva activitat professional a cap mitjà local –Moisés Rodríguez i Cori Calero–.

El regidor de Planificació Estratègica, Promoció Econòmica i Govern, Jaume Buscallà, ha explicat que la primera reunió del Consell Assessor “ha estat molt positiva. Totes les persones que hi van participar van mostrar la seva predisposició a fer aquesta feina, que recordem que es fa a títol voluntari. Hem aconseguit fer un grup molt variat, que representa molt el teixit de Rubí”.  

Entre les funcions del Consell Assessor i Consultiu hi ha la d’emetre un informe sobre la capacitat i idoneïtat de la persona proposada com a director/a de l’entitat gestora –una tasca que el Consell ja ha executat–, elaborar altres informes per iniciativa pròpia o encarregats per la direcció o el Ple municipal, i crear comissions de treball que elevin propostes perquè siguin tingudes en compte a l’hora de configurar el document base per elaborar el contracte programa de ‘Rubí, Serveis de Comunicació Audiovisual’.

Segons Buscallà, “els membres del Consell s’han mostrat molt disposats a treballar tête à tête amb la direcció i el cos tècnic de ‘Rubí, Serveis de Comunicació Audiovisual’ a l’hora d’elaborar el contracte programa d’aquest ens”. Es tracta d’un document que estableix el marc de relacions recíproques entre l’Ajuntament de Rubí i ‘Rubí, Serveis de Comunicació Audiovisual’, amb la finalitat essencial de garantir el finançament estable de la gestió del servei públic de ràdio i comunicació audiovisual de la ciutat. Al contracte programa es defineixen, entre d’altres, les línies de treball a seguir i la planificació dels recursos humans. Després que al proper Ple municipal, que se celebrarà el 18 de desembre, es nomeni la direcció de ‘Rubí, Serveis de Comunicació Audiovisual’, ja es començarà a treballar en la redacció del contracte programa. La durada d’aquest document serà de quatre anys, no coincident amb un mandat polític municipal per tal de garantir la seva independència.

El Consell Assessor i Consultiu celebrarà sessions ordinàries com a mínim cada any, i d’altres d’extraordinàries quan així ho decideixi la meitat més un dels seus membres.

Rubí, un municipi amb tradició comunicativa
La història de la comunicació audiovisual local a Rubí va començar l’any 1979, quan el 29 de juny d’aquell any es va crear el germen de Ràdio Rubí, pionera en les seves emissions a Catalunya. El novembre de 1979 es van iniciar les emissions regulars de l’emissora, després que al setembre el Ple municipal n’aprovés la seva creació.

Des de la seva posada en marxa i fins a l’actualitat, l’Ajuntament de Rubí ha assumit la gestió directa del servei públic de comunicació audiovisual local a la ciutat, primer sota la direcció d’una comissió integrada a la regidoria de Cultura i després mitjançant un Patronat que la va gestionar fins l’any 1996. Des d’aleshores i fins ara, ha estat l’Institut Municipal de Comunicació (IMCO), un organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia, qui ha exercit la direcció dels mitjans de comunicació propietat del Consistori rubinenc.

Ara, aquesta realitat s’ha ordenat mitjançant el Reglament d’Organització i Funcionament que, segons la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de Comunicació Audiovisual de Catalunya (LCAC), ha de definir les missions del servei públic de la comunicació audiovisual local i regular el model d’organització, entre d’altres. Aquest reglament s’emmarca en la reforma dels mitjans públics de comunicació que estableix el principi de separació entre aquests mitjans i els òrgans de govern, tot mantenint el control democràtic per part dels òrgans representatius. 

Imatges relacionades

La sala Enric Vergés va acollir la primera trobada del Consell Assessor i Consultiu (foto: Localpres)
La sala Enric Vergés va acollir la primera trobada del Consell Assessor i Consultiu (foto: Localpres)
Prèviament, Buscallà i els membres del Consell van visitar les instal·lacions de Ràdio Rubí (foto: Localpres)
Prèviament, Buscallà i els membres del Consell van visitar les instal·lacions de Ràdio Rubí (foto: Localpres)