Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Obert el termini per optar a les ajudes per pagar el lloguer del Ministeri de Foment i la Generalitat Les persones interessades es poden informar sobre la convocatòria en una xerrada que l'Oficina Local d'Habitatge organitza a La Sala el 2 de maig https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Obert el termini per optar a les ajudes per pagar el lloguer del Ministeri de Foment i la Generalitat

Les persones interessades es poden informar sobre la convocatòria en una xerrada que l'Oficina Local d'Habitatge organitza a La Sala el 2 de maig

Les sol·licituds s’han d’entregar a l’Oficina Local d’Habitatge (foto: Ajuntament de Rubí).
Les sol·licituds s’han d’entregar a l’Oficina Local d’Habitatge (foto: Ajuntament de Rubí)

El Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya han obert la convocatòria de les subvencions per al pagament del lloguer 2019. El termini per sol·licitar les ajudes és el 7 de juny. Com a novetat, enguany augmenta el màxim del lloguer mensual a 750 €, per adaptar la convocatòria a la realitat del mercat. L’import de la subvenció, que assumeix un percentatge del preu del lloguer en relació a les característiques de la unitat familiar, pot arribar fins a 2.400 euros anuals (200 euros al mes).

El pròxim 2 de maig (10 h), l’Oficina Local d'Habitatge ha organitzat una xerrada informativa al teatre municipal La Sala (c. Cervantes,  126)  sobre la convocatòria. Durant la sessió s'informarà a les persones assistents dels requisits necessaris per optar a les ajudes, se'ls facilitarà els diferents documents que han de presentar per a formalitzar la sol·licitud i es resoldran els dubtes que puguin tenir.

Per poder accedir aquest ajut cal:

  • Tenir la residència legal a Catalunya.
  • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer, i que els de l’any 2017 no superin els 22.558,77 €. Aquesta quantitat variarà en funció de la unitat de convivència, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
  • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
  • No pagar un lloguer mensual de l’habitatge superior a 750 euros, 900 euros en el cas de famílies nombroses
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Pagar el lloguer de l’habitatge a través d’entitat bancària per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Les persones que compleixin tots els requisits establerts en aquesta convocatòria poden presentar la seva sol·licitud per optar a aquestes ajudes a l’Oficina Local d’Habitatge de Rubí, ubicada al carrer General Prim, 33-35, 4a planta. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Els dilluns, l’Oficina Local d’Habitatge també obre a la tarda, de 16 a 18:30 h. La documentació requerida es pot descarregar al web municipal.