Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Més de 700 famílies demanen ajudes per pagar el lloguer L'any passat, el 88,96% dels sol·licitants van rebre l'ajuda que atorga el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

Més de 700 famílies demanen ajudes per pagar el lloguer

L'any passat, el 88,96% dels sol·licitants van rebre l'ajuda que atorga el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya

El nombre de sol·licituds augmenta cada any.
El nombre de sol·licituds augmenta cada any

L’Oficina Local d’Habitatge ha rebut 738 sol·licituds per optar a les subvencions per al pagament del lloguer que atorguen el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya. Aquesta xifra representa un augment del 7,11% respecte al nombre de sol·licituds registrades l’any passat, que van ser 689. El creixement de les demandes és encara més significatiu si es comparen amb les dades de  l'any 2016, quan es van presentar només 399 peticions. L’any 2017 es van registrar 571 demandes. Entre 2016 i 2019, el nombre de sol·licituds pràcticament s’ha doblat.

Durant les properes setmanes la Generalitat avaluarà les sol·licituds presentades i es preveu que doni  resposta a les persones interessades durant l’últim trimestre de l’any.

L'any 2018 el 88,96% de les persones sol·licitants, 613, van rebre l'ajuda al lloguer, que pot anar entre els 20 euros i els 200 euros mensuals.

Les ajudes al lloguer del Ministeri de Foment i la Generalitat van destinades a persones titulars d’un contracte d’arrendament que compleixin els següents requisits:

  •  Tenir la residència legal a Catalunya.
  • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer, i que els de l’any 2017 no superin els 22.558,77 €. Aquesta quantitat variarà en funció de la unitat de convivència, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
  • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
  • No pagar un lloguer mensual de l’habitatge superior a 750 euros o de 900 euros en el cas de famílies nombroses
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Pagar el lloguer de l’habitatge a través d’entitat bancària per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.