Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les empreses i comerços ja poden sol·licitar l’exempció o reducció de la taxa d’escombraries Els beneficis fiscals es poden demanar fins al 31 de gener a través de l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, ubicada al passeig de Pau Claris https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

Les empreses i comerços ja poden sol·licitar l’exempció o reducció de la taxa d’escombraries

Els beneficis fiscals es poden demanar fins al 31 de gener a través de l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, ubicada al passeig de Pau Claris

Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 de gener (foto: Ramon Vilalta).
Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 de gener (foto: Ramon Vilalta)

Fins al 31 de gener, les empreses i comerços de la ciutat poden demanar la reducció de la taxa anual que han d’abonar a l’Ajuntament per la recollida, tractament i eliminació de residus procedents de les activitats comercials i no industrials, així com l’exempció de la taxa que afecta els residus assimilables a municipals procedents de les activitats industrials, en el cas de les empreses.

Pel que fa a la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de deixalles generades per activitats i comercials i no industrials, es contemplen reduccions per a aquells establiments que acreditin disposar d’un sistema de gestió de residus autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya. Aquests descomptes s’aplicaran per cada fracció de residus ─cartró, paper, vidre, envasos i matèria orgànica─ que es demostri que es gestiona. Les quantitats bonificades van des dels 44 € fins als 132 €, en funció de la fracció per a la qual es demani l’exempció i de l’activitat que desenvolupi l’empresa i/o comerç sol·licitant.

Cal tenir en compte que totes les quotes de la taxa de residus comercials es van reduir en un 50% el 2015, una rebaixa que es manté per al present exercici. D’altra banda, els comerços de nova implantació poden gaudir novament d’una bonificació del 90% que podran sol·licitar durant tot l’any.

En el cas de la taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus assimilables a municipals procedents de les activitats industrials, tenen dret a demanar-ne l’exempció aquelles empreses que acreditin abans del 31 de gener que tenen contractat un gestor autoritzat per desenvolupar aquestes tasques.

Les empreses i comerços interessats a sol·licitar aquests beneficis fiscals han de presentar la documentació requerida com a molt tard el 31 de gener ─a excepció de la bonificació del 90% per als comerços de nova implantació─. Cal que lliurin una instància i el certificat de l’empresa que gestiona els residus, especificant el contracte signat amb l’empresa interessada i la seva durada, que no podrà ser inferior a un any. La instància haurà d’anar acompanyada d’una sol·licitud emplenada i signada per l’administrador a nom de la societat, una fotocòpia del CIF de la societat, del DNI de l’administrador, de l’escriptura de poders de la societat i d’un certificat del gestor privat amb les seves dades.

Quan es tracti d’una renovació, només caldrà presentar la certificació expedida per part de l’empresa autoritzada que presta el servei de recollida, tractament i eliminació dels residus conforme el contracte té una vigència, com a mínim, per l’any del període impositiu.

Tota aquesta informació s’ha de lliurar a l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (pg. Pau Claris 38-40).