Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La situació d’alt risc d’incendi forestal comporta restriccions a Rubí El Departament d’Interior ha establert un seguit de mesures per minimitzar el perill d’incendi als 279 municipis afectats per l’activació del nivell 3 del Pla Alfa https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

La situació d’alt risc d’incendi forestal comporta restriccions a Rubí

El Departament d’Interior ha establert un seguit de mesures per minimitzar el perill d’incendi als 279 municipis afectats per l’activació del nivell 3 del Pla Alfa

Aquests dies, cal extremar les mesures per evitar incendis forestals (foto: Ajuntament de Rubí – Lali Puig).
Aquests dies, cal extremar les mesures per evitar incendis forestals (foto: Ajuntament de Rubí – Lali Puig)

Rubí i altres 278 municipis catalans es troben afectats per l’activació simultània del Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) arran de les altes temperatures, del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) i del nivell 3 del Pla Alfa. El Departament d’Interior ha resolt establir un seguit de restriccions per a aquestes poblacions amb l’objectiu de reduir la situació de perill:

  1. La suspensió, amb retorn a punt d'origen, de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents.
  2. La restricció de les activitats vinculades als casals de vacances, colònies i estades esportives i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta.
  3. La suspensió de l'activitat agrícola que comporti ús de maquinària en la franja horària entre les 10 h i les 20 h, excepte la recollida de productes agrícoles que estiguin o iniciïn la campanya de recollida, que resta exclosa d'aquesta restricció (mesura actualitzada el 13/08/2021).
  4. La suspensió de les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals, excepte aquelles que autoritzi expressament el Servei Català de Trànsit.
  5. La limitació de la circulació del transport dins del bosc dels productes forestals en horari entre les 10 i 20 h.
  6. La limitació de la circulació motoritzada en el medi natural d'aquests municipis. Aquesta limitació no serà d'aplicació als residents ni a activitats que per la seva naturalesa resultin inajornables.

L'incompliment d'aquestes limitacions, restriccions i suspensions pot donar lloc a la imposició de les sancions previstes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i altres responsabilitats que se'n puguin derivar de l'ordenament jurídic vigent.

Les mesures contingudes en el punt primer i segon de la resolució són vigents des de les 12 h del 13 d'agost de 2021 fins a les 00 h hores del 17 d'agost de 2021. La resta són vigents des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins a les 00 h del 17 d'agost de 2021.