Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus arrenca amb la presentació del Pla Local de Residus Municipal 2019-2025 L’Ajuntament s’ha marcat com a objectiu que, l’any 2025, a la ciutat es recicli el 60% dels residus generats https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus arrenca amb la presentació del Pla Local de Residus Municipal 2019-2025

L’Ajuntament s’ha marcat com a objectiu que, l’any 2025, a la ciutat es recicli el 60% dels residus generats

Diversos rubinencs i rubinenques han assistit a la presentació del Pla Local de Residus (foto: Ajuntament – Localpres) .
Diversos rubinencs i rubinenques han assistit a la presentació del Pla Local de Residus (foto: Ajuntament – Localpres)

Aquest dijous, l’Ajuntament ha presentat el Pla Local de Residus Municipals de Rubí 2019-2025 a la ciutadania. El regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal, Andrés Medrano Muñoz, i personal tècnic del consistori han estat els encarregats d’explicar el contingut del pla a les persones assistents. Amb aquest acte s’ha iniciat la Setmana Europea de la Prevenció de Residus a la ciutat, que fins al 24 de novembre oferirà més d’una vintena d’accions als rubinencs i rubinenques per sensibilitzar-los sobre la importància de reparar, reutilitzar, reciclar i prevenir la generació de residus.

El Pla Local de Residus pretén fer un pas endavant en la prevenció i la gestió dels residus municipals. Al Pla es defineixen els objectius que es volen assolir com a ciutat l’any 2025, en la línia del que també marquen el PRECAT20 (Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya) i el PREVOC (Pla de Gestió dels Residus i Recursos del Vallès Occidental). Així, es vol potenciar la visió dels residus com a recursos; reduir la generació de residus a través de l’impuls de la prevenció i la reutilització; fomentar la transparència i la sostenibilitat econòmica en la gestió dels residus; millorar substancialment el percentatge de recollida selectiva el 2020; millorar els serveis de gestió de residus municipals; i cercar la participació activa i la corresponsabilitat entre la ciutadania, entitats i teixit comercial a favor de la protecció del medi ambient, la reducció dels impactes associats a la gestió dels residus i a l’ús responsable dels recursos.

El Pla ha partit d’una diagnosi inicial, que ha permès conèixer què s’ha realitzat en matèria de prevenció i de promoció de les recollides selectives en els darrers anys; l’evolució de la generació i de la recuperació dels residus municipals; els costos econòmics i ambientals; i els àmbits de generació d’aquests residus.

Paral·lelament, s’ha buscat la implicació activa de la ciutadania en la definició i execució d’aquest Pla Local de Residus. Després d’una primera enquesta ciutadana, de diferents tallers sectorials i enquestes sobre la gestió dels residus municipals a empreses i comerços de la ciutat, el procés participatiu ha culminat amb un qüestionari ciutadà, adreçat a tots els rubinencs i rubinenques majors de 16 anys.

Un cop recollides totes aquestes aportacions, s’ha elaborat un pla d’accions i seguiment, que aglutina un total de 46 accions emmarcades en quatre grans eixos:

Eix 1 – Prevenció de residus i consum responsable: Prevenció del malbaratament alimentari | Minimització d’embalatges | Minimització de les bosses d’un sol ús | Foment del consum immaterial | Foment de l’ús d’envasos retornables entre els comerços | Estudi de la viabilitat d’implantar un sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos | Ús responsable del paper | Ambientalització d’esdeveniments i festes | Consum responsable | Foment de circuits de gestió de residus per tal d’evitar que arribin al medi de manera incontrolada | Foment de l’economia circular en el sector industrial

Eix 2 – Reutilització i preparació per a la reutilització: Promoció de la reutilització a través de la segona mà i l’intercanvi de productes | Foment de la cultura de la reparació | Creació d’un circuit reglat de reutilització de voluminosos i RAEEs | Reducció de restes vegetals

Eix 3 – Gestió de residus municipals i reciclatge: Promoció de l’hàbit de la correcta separació dels residus | Potenciar la recollida selectiva entre els comerços, en especial, en el Mercat Municipal | Promoció de la reducció dels impropis | Realització d’un estudi de viabilitat i, si s’escau, introducció de canvi de model de recollida en algunes zones del municipi | Estudi del model de recollida dels residus assimilables a municipals als polígons industrials

Eix 4 – Aspectes transversals: Evolució del servei de deixalleria actual cap a una visió més àmplia de Centre de Serveis Mediambientals | Ordenança municipal de residus | Plecs de condicions dels nous serveis de recollida de residus | Mesures de fiscalitat per fomentar la reducció, la reutilització i la recollida selectiva dels residus | Mesures de comunicació i transparència

L’Ajuntament de Rubí s’ha marcat com a objectiu que, l’any 2025, a la ciutat es recicli el 60% dels residus generats. Es tracta d’un pas més respecte els objectius fixats per la Unió Europea, que estableixen que l’any 2020 s’haurien de reciclar el 50% de les deixalles.

El 2020 s'apropa i Rubí cada cop està més a prop d’assolir aquesta fita. L’any 2018, a Rubí es van recollir de manera selectiva el 37% dels residus, uns resultats exitosos que s’han aconseguit gràcies a la participació del conjunt de la ciutadania, que ha reaccionat davant la campanya Recicla, posa colors a la ciutat!. Així, hem passat d’estar per sota del 30% (2016) i hem augmentat quatre punts la taxa respecte el 2017, quan es va recollir el 33,26% dels residus. 

La Gran Acció

L’acte central de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus és La Gran Acció, que tindrà lloc aquest dissabte a la plaça del Doctor Guardiet.

De 10.30 a 14 h, s’han programat tot un seguit de propostes que giraran al voltant de la reparació, la reutilització, la col·laboració, el reciclatge i la prevenció.