Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Rubí expressa el seu suport a la plantilla de l’empresa Continental Durant la sessió ordinària corresponent al mes de novembre, el Ple ha aprovat altres mocions de consens relatives a la prevenció del feixisme o l’apoderament feminista, entre d’altres https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Rubí expressa el seu suport a la plantilla de l’empresa Continental

Durant la sessió ordinària corresponent al mes de novembre, el Ple ha aprovat altres mocions de consens relatives a la prevenció del feixisme o l’apoderament feminista, entre d’altres

El Ple ordinari del mes de novembre s’ha celebrat aquest dijous (foto: Ajuntament de Rubí).
El Ple ordinari del mes de novembre s’ha celebrat aquest dijous (foto: Ajuntament de Rubí)

Davant l’anunci que la direcció de Continental Automotive Spain, S.A. va fer als treballadors i treballadores de la planta de Rubí ara fa una setmana, en què posava en dubte la continuïtat de l’empresa a la ciutat, aquest dijous la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Rubí ha manifestat la solidaritat del Consistori amb la plantilla, en el marc del Ple ordinari corresponent al mes de novembre. L’equip de govern ─format pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i En Comú Podem (ECP)─, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (Cs), Veïns per Rubí (VR) i l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) han expressat conjuntament el seu suport als treballadors i treballadores de Continental.

I és que, segons s’explica a la moció aprovada amb el consens previ de tots els grups, aquest anunci pot posar en risc els 760 llocs de treball directes de la planta rubinenca, ocupats principalment per treballadors i treballadores de Rubí i de la resta de la comarca.

El text aprovat aquest dijous recorda la vigència del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental, signat el 2015, que aposta per la reindustrialització com a model de creixement econòmic; així com el Pacte Nacional per la Industria, rubricat per la Generalitat de Catalunya i els principals agents econòmics i socials de Catalunya, que suposa el marc de referència de la política industrial catalana i fixa com objectius el manteniment i promoció del teixit industrial del nostres país. Justament aquest dimecres, l’alcaldessa, Ana María Martínez Martínez, i el regidor de Serveis a l’Empresa, Rafael Güeto Ortiz, han participat a la reunió que han mantingut alcaldies d’arreu de la comarca, representants d’UGT i CCOO, representants de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat juntament amb delegacions de diferents empreses ubicades al Vallès Occidental.

El Plenari s’ha posat a disposició de la plantilla de Continental de Rubí i ha acordat, d’una banda, instar la direcció de la companyia a dur a terme les mesures i inversions necessàries per donar continuïtat a l’activitat de l’empresa i als llocs de treball de la planta rubinenca; i, de l’altra, instar la Generalitat a desplegar el Pacte Nacional per la Industria i a desenvolupar les polítiques industrials necessàries per garantir la continuïtat d’aquesta planta i del conjunt del teixit industrial de la ciutat i del Vallès Occidental.

Consens a l’hora d’aprovar mocions
El Ple d’aquest dijous ha donat llum verda a quatre mocions més per Junta de Portaveus.

La proposada per VR en suport de les entitats del municipi, en el marc de la qual s’ha acordat reprendre els treballs de redacció del Pla d’Equipaments; redactar un informe que reflecteixi les necessitats de les entitats de Rubí per poder valorar la capacitat de l’Ajuntament per fer front a les millores necessàries en el teixit associatiu; establir un pla de manteniment efectiu per aquells equipaments utilitzats per les entitats, i establir un nou protocol de gestió de les subvencions que reben les entitats per agilitzar tots els tràmits, entre d’altres.

La plantejada per l’AUP per a la implementació del Centre d’Apoderament Feminista i la inclusió de la participació en el protocol per a l’abordatge de la violència masclista, recollint les necessitats de les entitats en matèria de violència masclista i oferint els recursos formatius, si s’escau; i obrint espais de diàleg amb les entitats per valorar la seva incorporació al circuit per a l’abordatge de les violències masclistes, entre d’altres.

Malauradament, a l’inici d’aquest Ple s’ha tornat a fer un minut de silenci en record de les darreres dones víctimes de violència masclista: Silvia, de 40 anys (Granada); Evelyn, de 25 anys (Vic); Helena, de 44 anys (Alacant), i Samira, de 41 anys (Castellbisbal).

També s’ha aprovat per Junta de Portaveus el text d’ERC, en representació del jovent republicà, pel respecte dels drets democràtics i polítics durant els períodes electorals, arran sobretot de l’agressió que van patir el passat 8 de novembre ─última jornada de campanya electoral─ militants del Jovent Republicà mentre penjaven propaganda pels carrers de la ciutat. Els grups han acordat instar l’Ajuntament a posicionar-se públicament en contra d’aquest tipus d’agressions polítiques, independentment del partit del qual es tracti, i a condemnar aquests fets, així com  adoptar les mesures necessàries per garantir el dret de campanya electoral dels partits polítics.

Per últim, també ha comptat amb el suport de la Junta de Portaveus la moció d’ECP d’adhesió de l’Ajuntament de Rubí a la Xarxa de memòria i de prevenció del feixisme. Mai més. Aquest projecte té com a objectiu recuperar els valors republicans, defensar la memòria dels deportats i deportades espanyols i catalans i sensibilitzar la ciutadania perquè mai més es repeteixin situacions semblants a l’horror de la barbàrie nazi. Concretament, s’ha acordat que el Consistori s’adhereixi a la Xarxa Mai Més per participar amb l’Amical de Mauthausen en la tasca de sensibilització, divulgació i prevenció del feixisme, així com amb la recerca històrica de les persones deportades de la localitat; realitzar conjuntament amb entitats culturals i cíviques i centres de secundària un programa d’activitats per construir una societat més justa, solidària, tolerant i lliure de feixisme; i signar un conveni de col·laboració amb l’Amical de Mauthausen i altres camps per impulsar i desenvolupar les activitats d’aquest projecte.

Altres mocions
Els vots de l’equip de govern han rebutjat la moció de l’AUP per la transparència respecte a la imminent obertura de l'abocador de Can Balasc. A la darrera reunió extraordinària de la Mesa de seguiment dels abocadors, celebrada el passat 18 de novembre, es va informar que la mercantil AJK Inversiones Cantábricas y Portuarias, SL havia presentat al registre d’entrada del Consistori el Projecte d’Actuació Específica (PAE) en sòl no urbanitzable relatiu a l’abocador de Can Balasc per a dur a terme l’activitat de dipòsit de residus en aquest espai i que la Junta de Govern Local l’hauria d’admetre a tràmit i sotmetre'l a informació pública un cop publicat al BOPB.

Segons el govern municipal, l’Ajuntament està actuant amb total transparència i els tècnics estan a disposició de la ciutadania i de la Plataforma Rubí Sense Abocadors per oferir les explicacions pertinents en relació a aquest expedient.  

Tampoc ha arribat a bon port el text plantejat per Cs per impulsar una xarxa per a la protecció dels animals domèstics, ja que la majoria d’accions que es plantegen a la moció ja s’estan duent a terme, segons el govern. Els serveis tècnics estan treballant un Pla Director sobre Benestar Animal i Tinença Responsable, que tindrà en compte les propostes fetes a la moció. L’equip de govern i l’AUP han votat en contra del text, mentre que ERC s’ha abstingut i Cs i VR hi han votat a favor.

En canvi, sí que ha tirat endavant la moció, també de Cs, per a la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l'accés a la pensió de viduïtat, gràcies als vots favorables del PSC i Cs. ERC, ECP i VR s’han abstingut en aquest punt, mentre que l’AUP ha votat en contra. Concretament, s’ha acordat instar el Govern d'Espanya a modificar els corresponents preceptes del Reial Decret Legislatiu 8/2015 i de totes aquelles normes relacionades amb ell per equiparar els drets en l'accés a la pensió de viduïtat de les parelles de fet amb el dels matrimonis civils; i a que, en el termini màxim d'un any, aprovi un Projecte de Llei de Parelles de fet pel qual s'incorpori en el Codi Civil una regulació del règim de la parella de fet aplicable a tot el territori nacional. El text s’ha aprovat amb una transacció del PSC sobre la defensa del Pacte de Toledo.

Per últim, ERC ha retirat de l’ordre del dia la moció que presentava per la reactivació i reconeixement de Ràdio Rubí emissora municipal.

Unanimitat en l’aprovació del Pla d’Ordenació dels Recursos Humans de l’Ajuntament
Els sis grups municipals han donat llum verda a aquest pla, que defineix les línies estratègiques de futur pel que fa a la planificació de la plantilla municipal i la millora de la qualitat dels llocs de treball a l’Ajuntament. Aquest Pla d’Ordenació és fruit de la negociació entre les organitzacions sindicals i el consistori i estableix, a través de cinc línies estratègiques, una guia per desenvolupar la gestió del personal municipal en els propers anys:

  • Línia 1: Organització i gestió de recursos humans, en el marc de la qual es desenvoluparà l’organigrama, la Relació de Llocs de Treball i la valoració de cadascun d’ells.
  • Línia 2: Gestió de la temporalitat mitjançant una oferta pública de consolidació i estabilització, amb l’objectiu de reduir la temporalitat per sota del 8%.
  • Línia 3: Professionalització i millora de les competències, gràcies a formació continuada i vinculada a les ofertes de consolidació i estabilització, per facilitar la capacitació professional i donar suport a la carrera professional, impulsant la promoció interna del personal.
  • Línia 4: Sistema d’avaluació del treball per millorar el reconeixement del rendiment i la  qualitat en la prestació del servei. Es proposa la creació d’un sistema de remuneració per variables.
  • Línia 5: Comunicació interna, per tal de donar a conèixer amb transparència i garanties les accions d’aquest Pla al personal de l’Ajuntament.

Tràmits
A la sessió d’aquest dijous han quedat aprovats per unanimitat, de manera inicial, el Projecte executiu de la renovació de la gespa del camp de futbol de la UE Rubí i el Projecte de reparació i adequació del polígon industrial Q1 i la part del carrer Domènec i Montaner situada al sector Q3.

S’han aprovat els manuals de normes de gestió del patrimoni, amb les abstenció d’ERC, VR i AUP; s’han renovat per unanimitat els membres del consell assessor de l’OED Rubí, Serveis de Comunicació Audiovisual; i s’ha donat compte del nomenament del nou vicepresident del Consell Escolar Municipal de Rubí.  

També han quedat aprovats per unanimitat la supressió de la declaració jurada en casos d’incapacitat laboral temporal (ILT); la formalització, mitjançant convenis i posteriors addendes, de la col·laboració i encàrrecs de gestió relatius a l’Oficina Local d’Habitatge de Rubí amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya; i la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del reglament del Consell Municipal de Salut.

La proposta de modificació pressupostària en la modalitat de crèdit extraordinari proposada pel govern municipal s’ha aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern i les abstencions de la resta de grups.