Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Govern Local denega l'aprovació prèvia del Projecte d’actuació específica de Can Balasc El projecte presentat per l’empresa no reuneix els requisits per a l'aprovació prèvia municipal https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

La Junta de Govern Local denega l'aprovació prèvia del Projecte d’actuació específica de Can Balasc

El projecte presentat per l’empresa no reuneix els requisits per a l'aprovació prèvia municipal

Anterior reunió de la mesa de seguiment dels abocadors (Foto: Ajuntament).
Anterior reunió de la mesa de seguiment dels abocadors (Foto: Ajuntament)

El Projecte d’Actuació Específica (PAE) per a un dipòsit de residus no perillosos a Can Balasc va ser presentat per la mercantil AJK Inversiones Cantábricas y Portuarias SL  en data 6 de novembre de 2018. Un cop admès a tràmit per l'Ajuntament, es va sol·licitar informe als organismes sectorials afectats i es va sotmetre a un termini d'informació pública durant el qual es van presentar més de mil al·legacions.

L'Ajuntament va fer un requeriment d'esmenes tècniques com a conseqüència del qual l'esmentada mercantil va presentar un Text refós del PAE el passat 23 d'abril en el qual no s'han esmenat totes les deficiències assenyalades.

D'altra banda, no s'han rebut alguns dels informes sectorials sol·licitats que són rellevants i algun informe ha resultat desfavorable.

Per aquests motius la Junta de Govern Local ha resolt denegar l'aprovació prèvia del PAE presentat per la mercantil AJK Inversiones Cantábricas y Portuarias SL. En conseqüència el PAE no serà tramés a la Generalitat de Catalunya per a la continuació del tràmit. Mentre no es disposi d'un PAE aprovat per la Generalitat no pot tramitar la llicència urbanística pel dipòsit de residus no perillosos.