Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La ciutadania valora amb bona nota viure a Rubí L’Estudi de Satisfacció Ciutadana i Coneixement de la Ciutat 2020 mostra la valoració que els veïns i veïnes fan de diferents aspectes del municipi i de la política municipal i inclou un ampli apartat dedicat a la percepció ciutadana de la COVID-19 https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

La ciutadania valora amb bona nota viure a Rubí

L’Estudi de Satisfacció Ciutadana i Coneixement de la Ciutat 2020 mostra la valoració que els veïns i veïnes fan de diferents aspectes del municipi i de la política municipal i inclou un ampli apartat dedicat a la percepció ciutadana de la COVID-19

L’enquesta recull la valoració que la ciutadania fa de diversos aspectes relacionats amb el municipi (foto: Ajuntament de Rubí).
L’enquesta recull la valoració que la ciutadania fa de diversos aspectes relacionats amb el municipi (foto: Ajuntament de Rubí)

La cinquena edició de l’Estudi de Satisfacció Ciutadana i Coneixement de la Ciutat 2020 ha recollit la valoració que els veïns i veïnes de la ciutat fan de diferents aspectes relacionats amb el municipi i els seus serveis, entre d’altres. En aquesta ocasió, a més, s’han introduït diverses qüestions relacionades amb la percepció de la COVID-19 i l’afectació de la pandèmia a nivell personal i de la ciutat.

Els resultats revelen que un 90,9% dels rubinencs i rubinenques Rubí mostren satisfacció molt alta 11,22% (9-10), alta 54,7% (7-8) i intermitja 25% (5-6) de viure a la ciutat, mentre que només un 9,1% mostra una satisfacció baixa (menor a 5). Aquesta satisfacció és manté en uns percentatges similars en totes les franges d’edat analitzades.

L’autobús urbà és el servei municipal més ben valorat entre la ciutadania i rep una valoració de 7,10. Per orde de valoració, segueix l’illa de vianants, que rep una valoració total de 6,83. La ciutadania rubinenca també té en bona consideració les zones verdes, els parcs i places de la ciutat ja que, en conjunt, reben una qualificació de 6,49. L’estat general de la ciutat obté una mitjana de 6,40.

Rubí Forma i els i les agents pel civisme són els serveis municipals més coneguts per part de la ciutadania. Destaca la bona valoració de les Escoles Bressol, la Font del Ferro, Ràdio Rubí, Rubí Forma i l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, amb valoracions mitjanes superiors al 7. Tota la resta de serveis municipals consultats són valorats per damunt del 6.

L’enquesta també preguntava sobre la sensació de seguretat dels i les residents a Rubí. En aquest sentit, 8 de cada 10 persones que hi han participat han manifestat que se senten segurs a casa. Preguntats sobre el mateix pel que fa a l’àmbit del barri, un 6,62 de mitjana afirma sentir-s’hi segur. Si situem el marc al municipi, una mitjana de 5,95 ciutadans i ciutadanes de 10 tenen sensació de seguretat. Segons l’enquesta, l’edat influeix directament en la sensació de seguretat al barri i a la ciutat (a més edat, menor és la seguretat que senten les persones fora del domicili).

D’altra banda, un 71% de la població puntua per damunt de 5 l’actuació municipal, essent els que valoren amb un 8-10 (notable i excel·lent) un 32%. Un 12,6% de la població dona notes de 4-3 i un 6,8% inferiors.

Sobre l’estat de la ciutat, gairebé la meitat de les persones preguntades, un 49,1%, considera que Rubí està igual que fa un any, mentre que un 14% la veu millor o molt millor. D’altra banda, un 35% la veu pitjor.

També s’ha consultat als i les participants sobre la seva percepció de la transparència municipal. En aquest àmbit, un 52% dels enquestats consideren que l’Ajuntament de Rubí és transparent, enfront d’un 37% que opina que no ho és. En aquesta pregunta hi ha un 11% de ns/nc.

 

Preguntes sobre la COVID-19

En aquesta edició s’han inclòs preguntes sobre la pandèmia, les seves conseqüències en la salut, en l’economia i la seva gestió per part de l’Ajuntament.

Un 80% dels i les participants han mostrat una alta preocupació en general per la pandèmia, que inclou aspectes de salut i econòmics. Un 12% es mostra força preocupat i un 7,9% no mostra preocupació pel tema.

L’afectació de la pandèmia en la població de risc (gent gran i malalta) és el tema que més preocupa a un 98,8% dels enquestats. En segon lloc, l’impacte de la COVID-19 sobre l’economia global preocupa a un 98,4%. L’afectació als nens i nenes, al jovent i al col·lectiu universitari preocupa a un 95,8%, mentre que perdre la feina i no poder pagar les despeses preocupa a un 93,2% de la població.

Sobre la gestió realitzada per l’Ajuntament de les conseqüències de la COVID-19, un 73% l’aprova amb puntuacions de 5 o més, essent un 25% els que la puntuen amb notes de 6 a 10. Per altra banda, un 27% manifesta una valoració negativa, amb notes inferiors a 5 el que ha fet l’Ajuntament per a gestionar la pandèmia a Rubí. Cal tenir en compte en aquesta pregunta el nivell de competències associat a cada administració, essent l’Ajuntament la visiblement més propera a la ciutadania.

Pel que fa al compliment de la normativa de prevenció, 1 de cada 4 rubinencs i rubinenques opinen que el grau d’acompliment de les mesures sanitàries és alt o força alt. Mentre que un 46% veu un seguiment normal de les mesures i un 29% consideren que és una mica baix o molt baix.

Un 81% de la població creu que hauria d’haver-hi més control policial (el 48,8% aplicant sancions i un 32,2% és favorable només a les amonestacions).

L’estudi també avalua el coneixement de la ciutadania sobre les mesures de protecció contra la COVID-19, destacant un coneixement de l’ús de la mascareta en un 98,4% dels enquestats. Un 72,4% sap que cal rentar-se les mans i posar-se gel hidroalcohòlic per a protegir-se, mentre que un 26,6% creu equivocadament que el rentat de mans pot substituir-se per només el gel hidroalcohòlic. Un 86% té clara la necessitat de mantenir la distància de seguretat amb la resta de persones. Pel que fa a no poder fer reunions de persones en el número recomanat i més enllà de la bombolla, un 65,9% encerta en el coneixement de la  mesura. Per finalitzar, un 92,8% dels entrevistats és conscient que es pot emmalaltir arrel de la COVID-19, tot i no tenir patologies prèvies.