Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament trasllada a la Mesa de seguiment dels abocadors en quin punt es troba la tramitació del PAE de Can Balasc La Junta de Govern Local ha denegat l'aprovació prèvia del Projecte d’actuació específica de Can Balasc ja que, entre d’altres, la proposta presentada per l’empresa no reuneix els requisits https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

L’Ajuntament trasllada a la Mesa de seguiment dels abocadors en quin punt es troba la tramitació del PAE de Can Balasc

La Junta de Govern Local ha denegat l'aprovació prèvia del Projecte d’actuació específica de Can Balasc ja que, entre d’altres, la proposta presentada per l’empresa no reuneix els requisits

La Mesa de seguiment dels abocadors de Rubí s’ha reunit aquest dimecres (foto: Ajuntament – Localpres).
La Mesa de seguiment dels abocadors de Rubí s’ha reunit aquest dimecres (foto: Ajuntament – Localpres)

Aquest dimecres s’ha convocat la Mesa de seguiment dels abocadors de Rubí amb l’objectiu d’explicar als seus integrants en quin punt es troba la tramitació del Projecte d’Actuació Específica (PAE) en sòl no urbanitzable relatiu a l’abocador de Can Balasc, presentat per la mercantil AJK Inversiones Cantábricas y Portuarias SL per a dur a terme l’activitat de dipòsit de residus en aquest espai.

Segons ha informat l’Ajuntament, a mitjans de maig la Junta de Govern Local va resoldre denegar l'aprovació prèvia del PAE presentat per la mercantil AJK Inversiones Cantábricas y Portuarias SL el 6 de novembre de 2018 per diferents motius.

Un cop el consistori va admetre a tràmit el PAE per a un dipòsit de residus a Can Balasc, es va sol·licitar informe als organismes sectorials afectats i es va sotmetre a un termini d'informació pública, durant el qual es van presentar més de mil al·legacions. L'Ajuntament va fer un requeriment d'esmenes tècniques com a conseqüència del qual l'esmentada mercantil va presentar un Text refós del PAE el passat 23 d'abril, en el qual no es van esmenar totes les deficiències assenyalades.

D'altra banda, no s'han rebut alguns dels informes sectorials sol·licitats que són rellevants i algun informe ha resultat desfavorable.

Per aquests motius, la Junta de Govern Local va resoldre denegar l'aprovació prèvia del PAE. En conseqüència, el PAE no ha estat tramès a la Generalitat de Catalunya per a la continuació del tràmit. Mentre no es disposi d'un PAE aprovat per la Generalitat no es pot tramitar la llicència urbanística pel dipòsit de residus.

Durant la Mesa, el consistori també ha donat a conèixer que el passat 31 de maig es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’anunci pel qual la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya obre un període d’informació pública de trenta dies a fi i efecte que es puguin presentar al·legacions sobre el procediment d’adequació de l’activitat de dipòsit de residus, per la qual la mercantil ARRINS SL disposa de les corresponents llicències d’instal·lació i obertura.

Aquest procediment d’adequació de l’activitat a la normativa vigent, que tramita la Generalitat de Catalunya, es deriva de diverses resolucions judicials recaigudes en procediments judicials instats per la mercantil ARRINS SL, i comporta l’autorització de l’activitat, per part de l’òrgan ambiental competent de la Generalitat de Catalunya, tenint en compte les afeccions que l’activitat té sobre el medi ambient i les persones.