Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament preveu intensificar l’assessorament i la informació sobre la Renda Garantida de Ciutadania Així ho ha acordat aquest dimecres el Ple municipal, que també ha aprovat una moció per millorar la mobilitat en transport públic els dies de Festa Major https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.png

L’Ajuntament preveu intensificar l’assessorament i la informació sobre la Renda Garantida de Ciutadania

Així ho ha acordat aquest dimecres el Ple municipal, que també ha aprovat una moció per millorar la mobilitat en transport públic els dies de Festa Major

Pau Navarro ha pres possessió del càrrec de regidor a la sessió plenària d’aquest dimecres.
Pau Navarro ha pres possessió del càrrec de regidor a la sessió plenària d’aquest dimecres

El Ple ordinari del mes de maig, celebrat aquest dimecres, ha aprovat dues mocions relatives a garantir drets bàsics. Una d’elles l’ha proposat el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) i Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) per a l’ampliació de recursos per a l’assessorament sobre la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania. L’equip de govern ─PSC i el regidor no adscrit Sergi Garcia─, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s), AUP, ICV, el Partit Demòcrata Europeu de Catalunya (PDECAT), Veïns per Rubí (VR) i els regidors no adscrits José Manuel Mateo, María Dolores Marín, Jonatan Cobo i Noelia Borque hi han votat a favor, mentre que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) s’ha abstingut.

La Renda Garantida de Ciutadania (RGC), aprovada el passat setembre a partir d’una proposta d’Iniciativa Legislativa Popular, és una prestació econòmica pensada per a donar resposta a les situacions de vulnerabilitat, per a que ningú hagi de viure, a Catalunya, sota el llindar de la pobresa. Però, segons recull el text, s’han detectat disfuncions en la seva implementació. Per pal·liar-ho, el Ple ha acordat donar suport a la resolució sobre l’aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 3 de maig de 2018 per a la transparència en la gestió d’aquesta prestació, l’aplicació no restrictiva de la mateixa i la correcta atenció a les persones sol·licitants. També s’ha decidit que l’Ajuntament garanteixi un punt d’informació, assessorament i acompanyament, tant per a la tramitació com per als recursos posteriors a la denegació o al silenci administratiu de la Renda Garantida de Ciutadania.  

L’altra moció amb contingut social, plantejada per ICV, fa referència a delimitar normativament la situació d’habitatge desocupat i perquè els ajuntaments puguin regular bonificacions potestatives. La proposta ha rebut el suport de tot el plenari, excepte dels regidors de C’s, que s’han abstingut. Tal com recull la moció, tot i que l’article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, determina que els ajuntaments poden exigir un recàrrec de fins al 50% de la quota líquida de l’IBI per aquells immobles d’ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent, els diferents governs de l’Estat no han desenvolupat aquest precepte legal. A més, el Govern de l’Estat ha presentat recurs contra la Llei 14/2015 de l’impost sobre els habitatges buits. En aquest sentit, s’ha acordat donar suport a la Proposició de Llei per delimitar normativament la situació d’habitatge desocupat, per avançar cap a un tipus d'impost de l'IBI més just i progressar cap a un model tributari més equitatiu, que permeti als ajuntaments ─les administracions més properes a la ciutadania─ adoptar mesures sota la cobertura de la seguretat jurídica per beneficiar els interessos dels seus veïns i veïnes.

L’espai públic, a debat
D’altra banda, l’espai públic ha estat el protagonista de dues mocions, totes dues aprovades per unanimitat. D’una banda, ERC i PDECAT han presentat una moció per a la millora de l’espai públic i pel compliment de l’Ordenança d’ocupació de l’espai públic a les carpes i terrasses dels bars. Concretament, s’ha acordat que l’Ajuntament faci complir de manera eficaç i en la seva totalitat l’Ordenança reguladora de l’espai públic amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues de Rubí i que posi al dia el control de taxes i pagaments de taules a les terrasses i espais públics de la ciutat. El govern local ha avançat que s’establirà un pla d’establiments comercials i espais públics, que impulsaran les àrees de Serveis Territorials i Seguretat, per controlar males praxis a l’espai públic, tal com demana la moció. El text també recull que s’estableixi una prova pilot per harmonitzar els diferents elements (colors, materials, jardineres, etc) de les terrasses per zones concretes.

I, de l’altra, també ha prosperat la moció d’ICV per a l’adopció de mesures informatives i de seguretat per a la millora dels punts de recollida de residus a les urbanitzacions de Rubí. Tots els grups han acordat elaborar una campanya regular i directa d’informació sobre els usos dels diferents contenidors i els serveis de recollida de residus i de deixalleria, així com les sancions per incompliment, a banda de millorar la informació sobre els residus permesos i prohibits als punts de recollida. També es planteja dissenyar i implementar un sistema de protecció dels contenidors de la brossa orgànica que eviti l’accés d’animals salvatges, especialment porcs senglars. Una mesura que, segons el govern municipal, s’ha posat en pràctica en el marc d’una prova pilot i que ara s’estendrà a d’altres indrets de la ciutat.

Mobilitat, recursos humans i Les Torres
El Ple també ha debatut altres mocions. En primer lloc, ERC i el PSC han presentat un text per tal que els FGC ampliïn el seu servei a les línies del Vallès coincidint amb les festes majors de Rubí, Sant Cugat i Terrassa, que ha estat aprovat per totes les formacions, amb les úniques abstencions dels regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín. Segons la moció, l'ampliació del servei de les línies del metro del Vallès coincidint amb les festes majors d’aquestes tres ciutats garantiria la mobilitat en transport públic de Rubí amb els municipis de l'entorn, evitant la dependència del vehicle privat i permetent poder desplaçar-se de forma segura i sostenible. El PDECAT ha introduït una esmena a la moció, demanant que s’habiliti un bus urbà nocturn els dies de Festa Major, proposta que el govern municipal ja està estudiant.

En segon lloc, ERC ha demanat el suport del plenari per acordar l’elaboració d’un projecte dinamitzador del barri i de les comunitats de veïns i veïnes de Les Torres, que ha rebut llum verda amb les úniques abstencions dels regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín. El govern local ha traslladat al Ple que s’està treballant aquesta qüestió en el marc del projecte Fem barri, que també inclou el 25 de Setembre i Ca n’Oriol i del qual aviat se’n presentarà el pla d’accions.

En canvi, no ha aconseguit tirar endavant la moció de C’s per a la realització d'una auditoria de recursos humans, ja que només els regidors no adscrits Jonatan Cobo i Noelia Borque han acompanyat a C’s a l’hora de votar afirmativament la moció. L’equip de govern i VR s’han abstingut i ERC, l’AUP, ICV, el PDECAT i els regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín hi han votat en contra.

Mocions de caire supramunicipal
La situació entre Israel i Palestina i la recent mort de 58 persones el passat 14 de maig han aterrat al Ple rubinenc. En aquest sentit, ha prosperat la moció presentada per ICV, AUP i PSC de condemna contra les massacres comeses per les forces armades israelianes contra la població palestina que es manifesta a Gaza. La proposta ha comptat amb els vots favorables de l’equip de govern, ERC, AUP, ICV, VR i els regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín i les abstencions de C’s, el PDECAT i els regidors no adscrits Jonatan Cobo i Noelia Borque. El plenari ha donat suport a la demanda d’Amnistia Internacional cap als Estats per a que aquests imposin un embargament integral a la venda d’armament a Israel. També ha condemnat el bloqueig il·legal de la Franja de Gaza i ha exigit a Israel i Egipte que permetin i regulin l’entrada i sortida de béns i subministres necessaris per a garantir els serveis bàsics, així com de persones, especialment d’aquelles que necessiten tractaments mèdics no accessibles a la Franja i que posen en risc la seva vida. Entre d’altres, també s’ha acordat instar el Govern espanyol a sol·licitar l'alliberament immediat d’Ahed Tamimi i de totes les persones que estan de forma il·legal i irregular a la presó, especialment dels més de 400 menors retinguts sense càrrecs a les presons de l’exèrcit d’Israel. En aquest sentit, s’exhorta les autoritats israelianes a complir estrictament la Convenció de Drets dels Nens i les Nenes, ratificada per Israel el 1991.

També ha tirat endavant la moció de l’AUP i ICV ─en nom de l’Assemblea de Professorat d’El Palau i la plataforma de suport 9 de Palau de Sant Andreu de la Barca─ en suport al professorat de l’IES Palau de Sant Andreu de la Barca. ERC, l’AUP, ICV, el PDECAT i el regidor no adscrit Sergi Garcia han fet confiança a la moció, mentre que el PSC i VR s’han abstingut i C’s i la resta de regidors no adscrits hi han votat en contra. Entre d’altres, s’ha acordat mostrar la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa de l’INS El Palau; instar la Fiscalia a retirar les acusacions i a demanar l’immediat arxiu del procediment judicial obert contra el professorat d’El Palau i d’altres procediments judicials oberts amb la mateixa motivació contra docents de l’escola pública catalana; reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del professorat; exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva contra l’ensenyament públic català, i manifestar el compromís del Plenari amb la convivència i la pau entre totes les persones que viuen al nostre país, així com també amb la resta de pobles de l’Estat espanyol, Europa i el món.

Per últim, el Ple ha rebutjat debatre la moció sobre la violència policial que l’AUP ha presentat a l’apartat d’assumptes urgents.

Tràmits
Aquest dimecres, Pau Navarro ha rellevat Ramon Capolat com a regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds a l’Ajuntament de Rubí, després que aquest renunciés al càrrec a la darrera sessió plenària. Navarro ha promès el càrrec per imperatiu legal.

També s’ha donat compte del decret d’alcaldia de cessament de Cristian Salazar com a assessor del grup municipal del Partit Popular, després que al darrer Ple es va prendre coneixement de l’expulsió del PP de Jonatan Cobo i Noelia Borque i de la situació d’inactivitat en què ha quedat aquest grup municipal.

A la part resolutiva, també s’ha donat compte de la liquidació del pressupost general de la corporació corresponent a l’exercici 2017 i de la informació subministrada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en compliment de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

D’altra banda, s’han derogat les bases per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per entitats de Rubí ─aprovades pel Ple de l’Ajuntament el 26 de febrer de 2009─. I és que aquestes bases no donen resposta als objectius i les prioritats del Pla director de cooperació al desenvolupament, que va aprovar el Ple el passat mes de febrer. Aquest punt ha comptat amb els vots a favor de l’equip de govern, C’s, AUP i els regidors no adscrits Jonatan Cobo i Noelia Borque i les abstencions d’ERC, ICV, PDECAT, VR i els regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín. 

Per últim, s’ha aprovat la creació del Consell Municipal de Salut de l’Ajuntament de Rubí i del reglament que regula la seva organització, composició i funcionament, amb les úniques abstencions d’ICV i VR.

La sessió ordinària corresponent al mes de maig s’ha iniciat amb un minut de silenci en record de la darrera víctima de violència de gènere a l’Estat: Mar Contreras, de 21 anys i veïna de Las Gabias (Granada).