Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament presenta el seu full de ruta per donar una solució definitiva al procés d’urbanització de Can Ximelis La modificació del planejament i la reparcel·lació que vol dur a terme el Govern municipal permetran finalitzar les obres d'urbanització https://www.rubi.cat/@@site-logo/ajuntament-de-rubi.svg

L’Ajuntament presenta el seu full de ruta per donar una solució definitiva al procés d’urbanització de Can Ximelis

La modificació del planejament i la reparcel·lació que vol dur a terme el Govern municipal permetran finalitzar les obres d'urbanització

Imatge del carrer de Sierra Nevada (foto: Ajuntament de Rubí).
Imatge del carrer de Sierra Nevada (foto: Ajuntament de Rubí)

El Govern local ha traslladat a la Junta de Portaveus la seva voluntat de modificar el planejament per delimitar el Polígon d’Actuació Urbanística (PAU) de Can Ximelis i iniciar els projectes d’urbanització i reparcel·lació que permetran executar les obres necessàries per finalitzar la urbanització.

El Pla Parcial de Can Ximelis es va aprovar inicialment l’any 1975 i uns anys més tard, el 1981, Can Ximelis va ser classificat de sòl urbà al Pla General i es van acceptar les cessions de zones verdes i equipaments. El 1998 es va realitzar l’estudi de detall d‘alineacions i rasants i al desembre d’aquell mateix any es va aprovar el Projecte d'urbanització de Can Ximelis. Un any després s’adjudicaven les obres, que es van iniciar el novembre de 1999. L’any 2000 es van imposar les contribucions especials. Al febrer de 2001 es van donar per finalitzades les obres d’urbanització i el 2003 es van anul·lar les liquidacions definitives de les contribucions especials. L’actuació, però, estava incompleta, ja que no es disposava de tots els terrenys. El maig de 2019, el Consistori va rebre l’informe d’assessorament de la Diputació de Barcelona sobre aquest expedient.

Ara, l’Ajuntament vol finalitzar la urbanització de Can Ximelis i per això plantejarà al Ple el tancament de l’expedient de contribucions especials de Ximelis, com a pas previ necessari abans de modificar el planejament per delimitar el Polígon d’Actuació Urbanística (PAU) i l’inici dels projectes d’urbanització i de reparcel·lació.

Els serveis tècnics han posat sobre calendari les diferents fases d’aquesta urbanització.

A principis de 2021 és previst que es tanqui l’expedient de contribucions especials, ja que la possibilitat de liquidar-les va prescriure.

Durant el 2021 també es vol licitar tant la redacció de la modificació del planejament per delimitar el PAU ─figura que establirà que el sector té l’obligació de completar la urbanització i que el sistema de gestió és la reparcel·lació─ com de la reparcel·lació. La tramitació del planejament es preveu que es dugui a terme el 2022.

La reparcel·lació permetrà obtenir la cessió de les franges de parcel·la afectades de vial de manera obligatòria i gratuïta i repartir equitativament les càrregues, que consisteixen en la cessió de les franges afectades de vial d'algunes parcel·les i en costejar les despeses necessàries per completar la urbanització. La tramitació de la reparcel·lació s’ha plantejat de cara al 2023.

En paral·lel, el 2022 es vol licitar i adjudicar la redacció del projecte d’urbanització, que es tramitaria el 2023. La licitació de les obres d’urbanització s’ha calendaritzat el 2024, mentre que la seva execució, si es compleixen els terminis, es produiria el 2025.